Verslag netwerkbijeenkomst 12 april 2018

13 apr 2018Eemshaven, Nieuws

Een sterke lobby moet ervoor gaan zorgen dat de aanleg van extra windparken boven de Wadden versneld wordt uitgevoerd. Het verschuiven van een oefengebied voor de luchtmacht in het gebied, dat de komst van windpark Gemini 2 vooralsnog in de weg staat, maakt onderdeel uit van deze lobby.

Dit werd duidelijk tijdens de netwerkbijeenkomst van Eemshaven.info op 12 april in de Evenementenhal in Delfzijl. Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen en Robert van Tuinen van Groningen Seaports maakten tijdens de bijeenkomst van het businessplatform duidelijk, dat er op het terrein van groene stroom volop kansen liggen voor de Eemsdelta. De vergroening van de chemie in Delfzijl past volgens het tweetal naadloos in dit verhaal.

Het kabinet gaf onlangs het startschot voor de bespreking met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het klimaatakkoord. In de zomer van dit jaar moeten er afspraken op hoofdlijnen komen over de wijze waarop Nederland de CO2 uitstoot met 49% terug dringt in 2030.

Als het aan gedeputeerde Nienke Homan ligt vormt de versnelde uitrol van windparken op zee en de vergroening van de chemie in de havenstad onderdeel van die besprekingen tussen kabinet en bedrijfsleven. Er is volgens haar geen weg terug. “We moeten koploper zijn als het gaat om de energietransitie en moeten snel tot zaken komen,” aldus Homan.

Bouwmanager Dijkverbetering Sytze Visser van Waterschap Noorderzijlvest was tevens forumgast tijdens de bijeenkomst van Eemshaven.info. De voorbereidende werkzaamheden zijn achter de rug en sinds begin april wordt er hard gewerkt aan de verhoging en verbreding van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Deze 123 miljoen kostende megaklus moet eind 2019 zijn afgerond. Volgens Visser een “zeer strak tijdschema.” Het project heeft volgens hem vertraging opgelopen omdat de regels van het zogenaamde “Hoogwater Bescherming Programma” werden gewijzigd. Het oorspronkelijke ontwerp voor de verbetering van de dijk moest door de aannemerscombinatie Ommelanderdiek daarom worden aangepast. Bij de klus zijn volgens Visser veel regionale onderaannemers ingeschakeld. Hij sloot niet uit dat sommige nog uit te voeren werkzaamheden die nog niet zijn aanbesteed ook bij bedrijven in de regio terecht komen.

 

Klikt u hier voor de foto's.

Meer nieuws in deze categorie