Professor Bart Los (RUG) heeft grote twijfels over de geplande veerdienst tussen het Schotse Rosyth en de Eemshaven in het geval dat de brexit overhoopt niet doorgaat.

Los staat bekend als brexit-export en hij ziet momenteel twee waarschijnlijk scenario's ontstaan: een no-brexit en een no-deal-brexit. Dat vertelde hij gistermiddag in Delfzijl bij Eemshaven.info, het zakenplatform voor de Eemrsregio. "Ik heb geen inzicht in de kosten van zo'n veerdienst, maar de dienst is pas in beeld gekomen toen er sprake was van een brexit", consateert Los. "Voor die tijd is de ferry nooit in beeld geweest en ik vraag me daarom serieus af of de veerdienst zonder een brexit rendabel kan zijn. Anders was die wel eerder geopperd.'

Los denkt ook niet dat de veerdienst straks het grote verschil kan maken. "Het kan misschien wel als een vliegwiel werken, omdat andere partijen zien dat er faciliteiten zijn", aldus Los. "of het allemaal gaat gebeuren? Ik moet het nog zien".

Een andere spreker op de bijeenkomst was Kasper Spitzen van SkyNRG, dat een fabriek voor biokerosine in Delfzijl gaat bouwen. Splitzen verwacht dat er eind 2022, als de bouw voltooid is, veertig tot vijfitg mensen zullen werken. Hij schetste een beeld hoe SkyNRG in Groningen verzeild is geraakt.

Hij voorziet nog wel problemen in het voortraject. Spitzen: "Het wordt niet makkelijk in verband met het stikstofverhaal. We weten niet exact hoe dat gaat uitpakken. Ik vind het wel fijn dat het stikstofverhaal in elk geval een groot probleem is, want dat betekent nu dat er echt wat moet gebeuren."

Joyce Blauw van Kantoor en Kopie heeft de vijfde editie van het Eemsdelta Open Bedrijven Golftoernooi gewonnen. Dit prestigieuze golftoernooi, een initiatief van de Groningse Golfclub Duurswold en businessplatform Eemshaven.info, werd onder ideale weersomstandigheden gehouden op de schitterend gelegen golfbaan aan de boorden van het Schildmeer.

Ruim veertig golfers, een record aantal, streden op de uitstekend geprepareerde baan om de felbegeerde titel. Marcel Mulder (GGC Duurswold) eindigde als tweede en Jaap de Jonge (ITanks) pakte de derde plaats. De Longest bij de dames was voor Adrienne de Boer (Brandwonden Stichting) en bij de heren sloeg de jeugdige Kjeld Osse (Bloem Facilitair) het verst. De prijs voor de Neary ging ook naar dit jeugdige talent.

Tien leden van Eemshaven.info maakten s’middags tijdens een clinic kennis met de golfsport. Het sportieve evenement werd afgesloten met de traditionele Eemshaven.info zomerborrel en BBQ verzorgd door het Eemshotel. Bert Boer en zijn team leverden een topprestatie. Het Eemshotel is momenteel gesloten wegens werkzaamheden aan de dijk. De voorbereidingen voor de BBQ vonden daarom plaats in de privé-keuken van Bert Boer in zijn huis in Farmsum. Het was improviseren maar het resultaat, gezien de vele lovende reacties, mocht er zijn.

Het openingsevent van de Havendagen op vrijdagavond 30 augustus in de Evenementenhal in Delfzijl vormt de start van de tweede helft van het Eemshaven.info seizoen. Het businessplatform wenst al haar leden en relaties alvast een prettige en vooral zonnige vakantie.

Ondernemers in de regio Eemsdelta gaan volop profiteren van de bouw in Delfzijl van de eerste duurzame productiefaciliteit voor biokerosine en de komst naar de Havenstad van een fabriek die jaarlijks 150 tot 200 miljoen kubieke meter groen gas produceert. “De komst van deze fabrieken levert in de regio veel indirecte werkgelegenheid op.”

Dit zei programmamanager Reinder Jacobi van Chemport Europe tijdens een bijeenkomst van businessplatform Eemshaven.info in de Evenementenhal in Delfzijl. Zijn uitspraak werd ondersteund door Site Manager Ronny Pals van Biorefinery &Bio MEG demonstration plants Avantium. Dit bedrijf besloot onlangs een tweede proeffabriek in Delfzijl te gaan bouwen. “Wij besteden heel veel werk uit aan ondernemers in de regio. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan transport, constructiewerk en schoonmaakwerkzaamheden,” aldus Pals.

In Chemport Europe zijn de krachten van de drie Noordelijke chemieclusters Eemshaven, Delfzijl en Emmen gebundeld. Groene chemie stimuleren en versnellen, bestaande fabrieken verduurzamen en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Dat zijn de taken van Chemport Europe. De vergroening van de chemie neemt volgens programmamanager Jacobi een vlucht. “Dat is overigens ook noodzaak anders besta je als chemisch bedrijf over een aantal jaren niet meer,” aldus Jacobi. Hij probeert bedrijven zoveel mogelijk te stimuleren om de ‘vergroeningsstap’ te maken en op die manier werkgelegenheid in de regio te behouden.

Wat betreft de komst van nieuwe bedrijven naar de Eemsdelta regio is Jacobi optimistisch. “Mijn achterzak puilt uit van de lijst met namen van bedrijven die overwegen zich in deze regio te vestigen,” zegt Jacobi.

Avantium, met het hoofdkantoor in Amsterdam, heeft volgens site manager Ronnie Pals ook voor de bouw van een tweede proeffabriek bewust voor Delfzijl gekozen. “Partner bedrijven met wie wij samenwerken zitten daar, de subsidies die beschikbaar zijn maar ook de ondersteuning van de diverse instanties hebben de doorslag gegeven om te kiezen voor Delfzijl’” aldus Pals.

Volgens Reinder Jacobi van Chemport Europe is de goede samenwerking van diverse instanties vaak van doorslaggevende betekenis om bedrijven hier naar toe te halen. “Je moet elkaar niet voor de voeten lopen. De provincie Groningen, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, Groningen Seaports, Economic Board Groningen en Groeifonds werken prima samen. Daardoor is

het vaak mogelijk om binnen korte tijd zaken voor bedrijven te regelen” aldus Jacobi.

Waarom waterstof moet!

Dat was het thema van de netwerkbijeenkomst van donderdag 11 april. Cas König, directeur Groningen Seaports en Stefan Holthausen, directeur Holthausen Clean Energy, informeerden de aanwezig leden over de stand van zaken met betrekking tot de waterstofprojecten in het Noorden. König meldde dat er in de Eemsdelta en het gebied tot aan Emmen, momenteel 33 industriele waterstofprojecten gaande of in ontwikkeling zijn.

Holthausen juicht toe dat het aantal waterstofprojecthen groeiend is. Het onderdeel waar zijn bedrijf, Holthausen Clean Energy mee bezig is, richt zich met name op mobiliteit en is slechts een klein deel van de waterstoftransitie die nodig is. Holthausen bouwde zo'n 5 jaar geleden de eerste mogelijkheid voor een auto op waterstof. Dit resulteerde in de Hesla. 50 miljoen tweets met #Hesla was in 2017 het resultaat van de media-aandacht omtrent deze omgebouwde Tesla met een bereik van meer dan 1000 km en een verbruik van 1:100.

Alleen door forse toename van het maken en gebruiken van waterstof gaat dit product interessant  worden en wordt het mogelijk de nieuwe "Gasbel van het Noorden'. In de Eemsdelta  is de kennis en de mogelijkheden aanwezig maar zijn er wel de nodige investeringen nodig om projecten verder van de grond te krijgen. Zo zou een deel van de NBG geinvesteerd kunnen worden in de fabrieken in de regio die nu nog op verouderde vormen van energie draaien. Veel bedrijven onderschrijven het belang al: zo heeft Engie 50 ingenieuws ingezet om de mogelijkheden van waterstof te onderzoeken en te ontwikkelen.

Dat waterstof onderdeel zal zijn van de toekomstige energiebronnen is al wel duidelijk. Zo zijn er zonnepanelen en windmolens die zelf al waterstof produceren, wordt er een boot gebouwd op waterstof die straks personeel naar de windmolenparken op zee brengt en wordt er al waterstof opgeslagen in de zoutcavernes bij de Zuidwending. Echter er is lef en geld nodig om de benodigde en afgesproken CO2-reductie van 49% in 2020 te behalen. Investeren in de ontwikkeling van waterstof is 1 van de mogelijkheden om die reductie te bereiken. Daarom moet, volgens König en Holthausen, waterstof!

De komende jaren zullen dagelijks weer duizenden bouwvakkers werkzaam zijn in de Eemshaven. Vooral de uitbouw van Google en de komst van Van Merksteijn zorgen hiervoor.

Beide bedrijven investeren in totaal een bedrag van tussen de 750 en 800 miljoen euro. Google maakte de uitbreiding negen maanden geleden al bekend, Van Merksteijn deed dat ongeveer een jaar geleden. Het bedrijf uit Almelo bouwt een fabriek waar draadstaal wordt gemaakt.

Al eerder immense bouwput

Jannes Stokroos, de commercieel directeur van Groningen Seaports, vertelde in Delfzijl bij businessplatform Eemshaven.info over de overweldigende drukte de komende tijd in de meest noordelijke haven van Nederland. Al eens eerder was de haven een immense bouwput tijdens de bouw van onder meer de energiecentrales van RWE en Nuon, toen er dagelijks meer dan 5000 man werkzaam waren.

Stokroos houdt er rekening mee dat er misschien weer een of twee bouwvakkersdorpen moeten worden gebouwd om alle werkers onderdak te bieden tijdens de bouw. Destijds waren er twee bouwvakkersdorpen, een voor de Nuon-bouwers en een voor de RWE-bouwers.

 

Lees meer op deze pagina.

 

De foto's zijn gemaakt door Jan Zeeman.

Bedrijven, zelfs uit het buitenland, staan in de rij om een proeffabriek te bouwen op het Chemiepark in Delfzijl. Dit zei Bineke Posthumus, programmamanager Groene Chemie en Energie bij de Economic Board Groningen tijdens een druk bezochte bijeenkomst van Businessplatform Eemshaven.info in de Evenementenhal in Delfzijl.

Site Manager Ronny Pals van  Bio-refinery Avantium Chemicals, dat onlangs een proeffabriek opstartte op het Delfzijlster Chemiepark, maakte tijdens dezelfde bijeenkomst bekend dat het bedrijf is gestart met voorbereidingen voor de bouw van een tweede proeffabriek. Daarbij is Delfzijl in beeld als vestigingsplaats. Een definitief besluit daarover moet echter nog worden genomen.

De komst van Chemport Industry Campus naar Delfzijl was het centrale thema tijdens de bijeenkomst van Eemshaven.info. De Campus gaat het op grote schaal testen en ontwikkelen van duurzame chemische producten en processen faciliteren en financieel ondersteunen. Innovatieve producten ontstaan in laboratoria. Voordat dit product of proces succesvol in de markt kan worden gezet moet je het echter eerst op grote schaal in een proeffabriek gaan produceren en testen. “De Chemport Industry Campus” in Delfzijl speelt hierbij een cruciale rol en moet in de toekomst in ons land het kroonjuweel gaan worden als het gaat om de vergroening van de chemie,” aldus Bineke Postumus.

In de pas opgestarte duurzame proeffabriek van Avantium in Delfzijl worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in suikers en lignine. Grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van duurzaam plastic. “De hele wereld kijkt met ons mee. Er is internationale belangstelling voor ons productieproces. Als het allemaal goed verloopt gaan we in 2022 in Delfzijl een grote fabriek bouwen. We hebben al een optie genomen op een stuk grond op het Chemiepark. De nieuwe fabriek biedt werkgelegenheid aan 200 technisch en veelal hoogopgeleide mensen,” aldus Site Manager Ronny Pals van Avantium.

De bouw van dergelijke fabrieken, die werken met allernieuwste  technologische ontwikkelingen bieden volgens Bineke Posthumus ook kansen voor in onze regio  Universitair,  HBO en MBO opgeleide mensen. “Er zijn in eerste instantie stageplekken en eenmaal afgestudeerd kunnen ze in hun eigen regio aan het Werk,”zegt Posthumus.

De Economic Board  Groningen is momenteel bezig met de voorbereiding van een pitch, die volgend jaar in Groningen wordt gehouden. Mensen in het hele land wordt gevraagd om ideeën aan te dragen die een zinvolle bijdrage leveren aan de vergroening van de chemie. Het beste idee wordt beloond met 100.000 Euro. De Chemport Industry Campus gaat de winnaar begeleiden bij het uitwerken en het eventueel in productie brengen van zijn of haar idee.

 

De foto's zijn gemaakt door Jan Zeeman

Afgelopen vrijdag werd in Delfzijl de aftrap gegeven voor de Havendagen 2018


Schepen, havenkranen, fabrieken en windmolens langs de oevers van het havenkanaal. Het vormt de skyline van Delfzijl, geeft de stad een maritieme uitstraling en verbindt de eeuwenoude havenplaats met de zee. Ook dit jaar, van 31 augustus tot en met 2 september presenteerde de maritieme sector in de Eemsdelta zich aan het publiek tijdens de vijfde editie van de Havendagen Delfzijl. Een evenement dat wordt gecombineerd met het muziekfeest Delfpop, dat zich afspeelt in het centrum van Delfzijl.

Namens de Stichting Havendagen Delfzijl organiseerde businessplatform Eemshaven.info een ‘Havenborrel’  in de Evenementenhal in Delfzijl.

Jannes Stokroos, Business Unit Manager Sales, Shipping @Technology van Groningen Seaports sprak over hoe hij de toekomst van de Groninger havens ziet. Waar liggen er kansen en wat betekent dit voor lokaal en regionaal ondernemerschap? Welke samenwerkingsverbanden kunnen de havens een extra impuls geven?

 

De foto's zijn gemaakt door Jan Zeeman.

Zomerreces na geslaagde zomerborrel en Eemsdelta Open Bedrijven Golftoernooi

Sjoerd Peters van Groningen Seaports is de winnaar van de vierde editie van het Eemsdelta Bedrijven Golftoernooi. Een initiatief van Golfclub Duurswold en businessplatform Eemshaven.info.

Bijna veertig golfers streden op de schitterend gelegen golfbaan aan de boorden van het Schildmeer onder ideale weersomstandigheden om de titel. Zeventien leden van de businessclub maakten s‘middags, tijdens een golfclinic onder leiding van golfpro Adam Howard, kennis met de golfsport. Het sportieve evenement werd afgesloten met de traditionele Eemshaven.info zomerborrel en barbecue. Het openingsevenement van de Havendagen eind augustus in de Evenementenhal in Delfzijl vormt de start van de tweede helft van het seizoen. Eemshaven.info wenst al haar leden alvast een prettige en vooral zonnige vakantie.

 

Uitslagen Eemsdelta Open 2018;

1. Sjoerd Peters-Groningen Seaports

2. Jaap Baas -Groningen Seaports

3. (Gedeeld)Fred Kappelhof -Kappelhof Advocaten en Jelle Peter Wildeman -Radio Zijlstra

Neary; Els van Wijk -Kappelhof Advocaten

Longest Dames; Stella Kroone – Eco Reest

Longest Heren ; Marcel Mulder -Tailered Golf Events.

Voor 10 miljoen klussen voor regionale aannemers en Cybersecurity biedt kansen aan Noordelijke ICT bedrijven

Met name regionale aannemers worden ingeschakeld bij de aanleg in Delfzijl van een nieuw strand, parkeerplaatsen, camperplekken en de renovatie van het Stationsplein. Dit zei projectmanager Sven Erik Zandvoort van InVraplus gisteravond tijdens de netwerkbijeenkomst van bussinesplatform Eemshaven.info in de Evenementenhal in Delfzijl. Binnenkort worden de werken aanbesteed. Daarmee is volgens Zandvoort een bedrag van omstreeks 10 miljoen Euro gemoeid.

Een veelvoud van dit bedrag, de laatste schatting bedraagt 10 miljard, is de economische schade die in ons land wordt veroorzaakt door cybercrime. Dit zei de tweede gast tijdens de netwerkbijeenkomst Frank Smilda. Hij is Sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Organisatie van de Politieeenheid Noord-Nederland. Volgens Smilda bestaat de klassieke bankroof niet meer. “Met misdaad via internet valt veel meer geld te verdienen.” Volgens hem zijn Nederlanders naïef als het gaat om cyberaanvallen. “Men denkt het valt allemaal wel mee maar vergis je niet de impact is groot en de financiële gevolgen ingrijpend,” aldus Smilda. Vorig jaar werd in Rotterdam een containerterminal gehackt. De terminal lag enkele dagen stil. Totale schade 150 miljoen. De havenmeester van Rotterdam verklaarde in een interview. “Wat er gebeurde ging mijn fantasie te boven. Ik had niet gedacht dat zo’n cyberaanval zoveel invloed zou hebben. Dit geeft stof tot nadenken.” Volgens Smilda worden er in het Noorden voor regionale havenautoriteiten op korte termijn bijeenkomsten georganiseerd om lering te trekken uit de gebeurtenis in de Rotterdamse haven.

Smilda deed een oproep aan de MKB-ondernemers om serieus werk te maken van het beveiligen van je bedrijf tegen een cyberaanval. Hij wees daarbij op een checklist van de Kamer van Koophandel die kan dienen als leidraad.

Hij verwacht de komende jaren een forse toename van cybercriminaliteit. Daar moet het Noorden op inspelen.

Smilda; “De provincie Groningen heeft een hoogwaardig digitaal eco systeem. Het beschikt over de perfecte infrastructuur. Er zit hier veel kennis dus we kunnen een toonaangevend rol gaan spelen op het gebied van cybersecurity. Noordelijke ICT bedrijven moeten het voortouw nemen. Goed voor de werkgelegenheid.”