All Prevent bv

Welkom op de profielpagina van All Prevent BV

All Prevent verzorgt al sinds 1995 een breed scala aan veiligheidsdiensten in met name Nederland en België. De combinatie van advies, training en uitvoering maakt dat bedrijven in All Prevent een allround partner hebben. All Prevent adviseert op het gebied van:

 • VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) voor BRZO-bedrijven;
 • De inrichting van de bedrijfshulporganisatie, het bijbehorende bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en mogelijk crisisbeheersplan;
 • Het doen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie met presentatie;
 • Brandveiligheid in de breedste zin van het woord, het opstellen/herijken van de Fire Hazards Standards tot de brandveiligheidscomponent in het aanvragen van bouw- en gebruiksvergunningen;
 • Safety Marking, waarbij signs worden ingeregeld en aangebracht conform de tekening (onderdeel van het bedrijfsnoodplan);
 • Een opleidingsplan ter ondersteuning van een gedragsveranderprogramma;
 • Ondersteuning HAZOP/HAZID-studies;
 • Opzetten/inrichtten en begeleiding implementatie van een veiligheidsbeheer- of een kwaliteitsbeheersysteem volgens BRL, VCA (*, ** of P) of VCU en ISO9000;
 • Infraprojecten als veiligheidscoach en projectveiligheidskundige;

 

Hoe gaan we te werk?

Kennis, betrokkenheid bij het bedrijfsproces van de klant en een sterke intuïtie voor veiligheid vormen de kracht van All Prevent. Bij alles wat we doen op het gebied van advisering, training en uitvoering is het ontzorgen van de klant ons uitgangspunt.

 

Wat kunnen we voor u doen?

* Detacheren Veiligheidskundigen op OVK-, MVK-, HVK- en IVK-niveau. Voor alle bedrijven op projectmatige basis inzetbaar;

* Logistieke veiligheid: Wij geven veiligheidsadvies over vervoer en op- en overslag van gevaarlijke stoffen voor alle vervoersmodaliteiten;

* Maatwerkopleidingen: Deze trainingen zijn afgestemd op de RI&E, BNP/BCP en het GS-beleid van uw organisatie;

* RI&E – BHV-advies: RI&E’s en updates opstellen van PvA begeleiden. Tevens voor BHV en BNP;

* Specialist Gevaarlijke  Stoffen: Onze specialisten zijn bekend met labeling, CPR, REACH, ADR, ADN, RID, IATA en IMDG. Daarnaast maken zij Safety Data Sheets, klasse-indelingen en een GS-beleid;

* Safety Marking: Ontruimingstekeningen en de bijbehorende markeringen (pictogrammen);

* Arbo veiligheid: Optreden als preventiemedewerker op parttime basis en op abonnementsbasis;

* Systeembouw ISO-VCA: ISI, VCA, OHSAS managementsystemen;

* Milieubegeleiding: Voorbereiding milieuvergunning, optreden als milieuadviseur in de vorm van MMK;

 

Kennis en ervaring

All Prevent gaat voor een jarenlange relatie met haar klanten. Wij werken veel in de industrie, de maritieme sector en de logistiek, maar ook in scholen, ziekenhuizen, kantoren, bij overheidsinstellingen en bij evenementen. Kenmerkend voor onze dienstverlening is de kennis van het bedrijfsproces en de verdieping in de specifieke situatie en bedrijfscultuur van onze klant.

 

All Prevent en The Safety Network      

The Safety Network is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde bedrijven op het gebied van (brand)veiligheid en arbozorg die elkaar aanvullen en versterken in het bieden van kwaliteit, kennis, innovatie en betrouwbaarheid.

Het netwerk verbindt onderstaande bedrijven. Samen staan wij sterk en delen we onze expertise om onze klanten optimale veiligheidsoplossingen te bieden.

 

The Safety Network biedt   https://www.thesafetynetwork.nl 

 • veiligheidstoezicht;
 • veiligheidskundig advies & opleidingen;
 • veiligheidsfunctionarissen;
 • veiligheidsconsultancy & -trainingen;
 • brandpreventie- & veiligheidsoplossingen;
 • logistieke- & veiligheidsopleidingen;
 • repressief brandweerpersoneel;

 

The Safety Network partners zijn:

All Prevent http://www.allprevent.nl

TSA Safety Services http://www.tsa-bv.nl

TSA Safety Products http://www.tsa-bv.nl/safety-products.htm

Apply Advies & Opleidingen https://www.applygroep.nl

Jonkman Opleidingen http://www.jonkmanopleidingen.nl

S2N Fire & Rescue http://www.s2n.nl

Falck Prevention http://www.falck.nl/nl/prevention/

 

Leest u hier onze flyer.