CIV Offshore & Shipping

Click at underneath picture to start our showcase video or download our interactive presentation here.

showcase

Showcase video CIV Offshore & Shipping

Wij hebben momenteel geen vacatures beschikbaar.

CIV Offshore & Shipping levert materieel en service op gebied van:

 • Ankermaterieel
 • Aanmeer- & sleepmaterieel
 • Hijsmaterieel
 • Heavy Lift materieel
 • Lastmeetsystemen
 • Sjormaterieel
 • Materiaalhandling equipment
 • Glow-in-the-dark markering/-coatings
 • Nettenfabricage
 • Visserijmaterialen

 

 

______________________________________________________

CIV Offshore & Shipping can offer equipment and services in the fields of:

 • Anchoring equipment
 • Mooring & Towing equipment
 • Lifting equipment
 • Heavy Lift equipment
 • Load measuring equipment
 • Lashing equipment
 • Material handling equipment
 • Glow-in-the-dark markings/coatings
 • Nets manufacturing and development
 • Fishery materials

 

CIV Offshore & Shipping most recent newsflashes.

 


Levering van een bijzonder sleepsamenstel voor Superjacht Latitude


Onlangs mocht CIV Offshore & Shipping wederom een bijzonder sleepsamenstel leveren voor een superjacht.

M/Y Latitude (www.my-latitude.org) gaat de oversteek maken van Antibes Frankrijk naar Bermuda, met een 12-meter tenderboot op sleep.

Azure Yacht design & Naval Architecture tekende voor het towing arrangement en CIV Offshore & Shipping verzorgde de samenstelling, fabricage en transport.

 

 

 

—– publ. 16-1-2017 ——————————————

CIV Offshore & Shipping offers services for cleaning and re-lubricating steel wire ropes: Viper cleaning and lubrication system.

ViperOverview


Extend the lifecycle of your wire ropes

The Viper MKII Wire Rope Lubricator range provides fast and effective cleaning and lubricating of wire ropes. Wire ropes from 8 mm (5/16”) to 165 mm (6-1/2”) in diameter can be automatically greased at speeds up to 2,000 mtr per hour.

The Viper MKII with the new cast aluminium collar is 32% lighter and combined with the unique inbuilt carry handles and shoulder strap enables single person wire rope lubrication.

Ideal for use on all cranes, towing lines and mooring lines, the Viper MKII eliminates the HS&E risks associated with manual lubrication.

Use of the Viper MKII provides improved wire rope lubrication by forcing wire rope lubricant under pressure into the wire rope.

Other lubricators just coat the surface of the ropes but the unique seal design of the Viper wire rope lubricator means the “wire dwell time” in the pressure chamber is up to 80% longer. This longer dwell time means greater lubricant penetration which leads to increased rope life and extended re-lubrication intervals.

Take a view at the demonstration video.

The Viper equipment is available for sale or rental (rental if required including executing service).

For information or quotation, call or mail:

CIV Offshore & Shipping

 1. (h.q.) +31 – 227 – 74 90 10 
 2. (Eemshaven) +31 – 596 – 74 80 10
 3. info@civos.nl

 

Contact: Joost Crommentuijn

 1. +31 – 6 – 13 00 69 86

 

—– publ. 16-1-2017 ——————————————

CIV Den Oever u.a. ontwikkelt het biologisch QuaggaFiltre.

A1-presentatie Mosselfilter ResizedQuaggaFiltre is een een door CIV Den Oever u.a. ontwikkeld instrument voor waterkwaliteitsbeheer. Gebruikmakend van het waterzuiverend vermogen van de Quaggamossel kan de installatie zorgen voor een natuurlijke verbetering van waterkwaliteit in bijvoorbeeld zwem- of boezemwateren.

De installatie is ontworpen op basis vaan een “muur” van mosselcultuur, waarbij de mosselen de opdracht zullen uitvoeren om door middel van hun natuurlijke zuiveringscapaciteit de watermassa te ontdoen van ongewenste algenvorming, bijvoorbeeld Blauwalg. Op deze wijze kan bestrijding op duurzame wijze plaatsvinden en kan het gebruik van de wateren op duurzame wijze in stand gehouden worden.

Een duurzame ontwikkeling voor mens, dier en omgeving.

QuaggaFiltre: Natuurlijk Duurzaam
Men heeft oorspronkelijk een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die moeten zorgen voor een duurzame verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie in de Sloterplas (Amsterdam). Het onderzoek richtte zich op de rol van quaggamosselen en onderwaterplanten in het op natuurlijke wijze zuiveren van de watermassa.

QuaggaFiltre is gebaseerd op de volgende doelstelling: “Quaggamosselen op biologische wijze een systeemomslag laten veroorzaken van troebel (blauwalg)water naar veel helderder en zuiverder water.”

Onderzoek – ontwikkeling – realisatie
Na uitgebreid literatuuronderzoek om de ecologie van de invasieve uitheemse quaggamossel te begrijpen, blijkt dat de zebramossel en quaggamossel veel op elkaar lijken. Echter, naar quaggamosselen is veel minder onderzoek uitgevoerd dan naar zebramossels. Er is een kennisoverzicht gemaakt over Dreissena’s met zoveel mogelijk de nadruk op quaggamosselen in diepe plassen. Er is in het onderzoek dieper ingegaan op de filtratiecapaciteit, op de graas op blauwalgen, op de invloed op het aquatische ecosysteem en op de predatie door vogels en vis.

Voor de Sloterplas is, in verschillende diepteklassen, de populatieopbouw van Dreissena’s bepaald door een groot aantal monsters te nemen. Bovendien zijn beelden gemaakt met een onderwaterdrone. De mossels zijn geanalyseerd en uitgedrukt in dichtheden, lengteverdeling, biovolumeverdeling en biomassaverdeling . Met deze gegevens kan ook een indruk worden verkregen van de fitheid van de mossels.

Op basis van een eenvoudig model, gebaseerd op groeisnelheden van blauwalgen, is de benodigde filtratiecapaciteit berekend om blauwalgenbloeien te voorkomen. Met kengetallen uit de literatuur van de filtratiecapaciteit en de actuele lengteklasseverdeling in de plas, is berekend hoeveel water door de quaggamosselen kan worden gefiltreerd en welke verblijftijd dat oplevert.

QuaggamosselOp basis van de aanwezige predatoren van Dreissena’s is ingeschat hoe groot de invloed kan zijn van predatie op de Dreissenapopulatie. De gevonden resultaten leidden tot conclusies en discussie. Deze gaan over de effectiviteit van de aanwezigheid van quaggamosselen op de helderheid van de plas, over de fitheid van de populatie en over de huidige en te verwachten invloed van de mossels op de aquatische ecologie in de plas. Op basis daarvan zijn waterkwaliteitsverbeterende maatregelen voorgesteld en getest waarbij gebruik wordt gemaakt van de quaggamosselen.

Als onderzoeksproject is in juni 2016 een 180 meter lang QuaggaFiltre aangelegd dat het zwemstrand in de Sloterplas extra beschermt. Het bestaat uit hangende netten tot op de waterbodem waarop quaggamosselen groeien. [bron: Waternet]

Kansen
QuaggaFiltre biedt kansen voor het biologisch, duurzaam zuiveren van waterpartijen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor het hergebruiken van het basis-installatiemateriaal. Een prachtige win-win situatie!

QuaggaFiltre is innovatief en toekomstgericht en een initiatief dat past binnen de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu!

Voor meer informatie bel of mail naar:

CIV Den Oever u.a.

+31 – 227 – 51 21 44 

info@civ.nl

Contact: Sander van Rijswijk (+31 – 6 – 13 77 60 64)

 

—– publ. 25-11-2016 ——————————————

towing assemblyCIV Offshore & Shipping recently was asked for a hot-shot delivery of an extra-ordinary towing assembly.

Our customer had to cross the ocean, from Monaco towards the Caribian, with a large 65 meter motor-yacht. The yacht also had to tow a tender-boat during its voyage.

Azure Yacht Design & Naval Architecture was awarded the calculation and basic design of the towing arrangement. CIV Offshore & Shipping signed for the development and manufacturing of the assembly. CCLS Couriers took care of the overnight transport to Monaco.

 

—– publ. 25-11-2016 ——————————————

CIV Offshore & Shipping starts representing Hi-Force hydraulic tools in rental and sales of hydraulic equipment.

These services include a.o.:


hydraulic toolsRental and sales of power-packs and jacking equipment:

 • hand and electric pumps
 • cylinders and hoses
 • jacks
 • jacking equipment

 

hydraulic toolsRental and sales of powertools:

 • hand and electric pumps
 • hydraulic torques
 • pneumatic torque wrenches
 • tools

 

For information or quotation, call or mail:

wwwCIV Offshore & Shipping

T. (h.q.) +31 – 227 – 74 90 10 

T. (Eemshaven) +31 – 596 – 74 80 10

E. info@civos.nl

Contact: Joost Crommentuijn   –   +31 – 6 – 13 00 69 86

 

CIV Offshore & Shipping


HQ: Haventerrein 3

1779 GS  Den Oever

T. Eemshaven:+31-596-748 010

T. HQ: +31-227-749 010


E.: info@civos.nl
W.: www.civos.nl
W.: www.recomfarm.nl


Contactpersoon: Joost Crommentuijn
M.: +31-6-13 006 986

Welkom op de profielpagina van CIV Offshore & Shipping

CIV Offshore & Shipping is een gespecialiseerd onderdeel van CIV Den Oever U.A. met een focus op serviceverlening aan offshore- en scheepvaartbedrijven. Onze productgroepen zijn:

ankeren, meren en slepenhijsen en heavy liftlastmeetsystemensjormaterialen
handlingmaterieelglow-in-the-dark markeringen en coatingsnetten

verhuur en verkoop van Hi-Force hydraulische werktuigen

CIV Offshore & Shipping is een afzonderlijk onderdeel dat zich richt op de specifieke behoeftes van de offshore- en scheepvaartsectoren. De synergie van de kennis, activiteiten en producten binnen de gehele groep geeft CIV Offshore & Shipping de mogelijkheid om een gespecialiseerd en volledig servicepakket te kunnen bieden. Door middel van de zeer gunstige inkoopcondities binnen de bedrijvengroep zijn wij in staat om producten van topkwaliteit te leveren tegen uitstekende voorwaarden.

CIV Den Oever U.A. heeft een lange en succesvolle geschiedenis als inkoopvereniging zonder winstoogmerk voor de visserijsector. Het bedrijf omvat afdelingen met specialisatie in levering aan de zeevisserij & binnenvisserij en daarnaast een maritieme winkel met een assortiment van ruim 6.000 producten.

De voordelen die CIV Offshore & Shipping biedt:

 • Hands-on mentaliteit en korte lijnen; werken als er gewerkt moet worden
 • Inkoopvereniging waardoor gunstige voorwaarden; topkwaliteit tegen scherpe prijzen
 • Specialisatie in offshore- en scheepvaartsectoren en visserij
 • Uitgebreide voorraden
 • Snelle levertijden, ook voor geconfectioneerde producten zoals HMPE touw en hijsbanden, staaldraden en hijs- / kettingsamenstellen
 • Alle samenstellen van touw-, ketting-, staaldraad- en textielcomponenten mogelijk
 • Uitgebreide kennis van en mogelijkheden in eindbewerkingen van touw en staalkabel
 • Splitsen van alle touwmaterialen in eigen huis
 • Splitsen en persklemmen van staaldraad in eigen huis
 • Specialisatie in HMPE touw en hijsbanden
 • Levering van producten inclusief certificaat
 • Winkelassortiment van ruim 6000 artikelen

Ons leveringspakket omvat o.a.:

 • slings, gespecialiseerd in HMPE materialen; meertouwen, touwstroppen, rondstroppen, hijsbanden
 • staalkabel; op haspel of geconfectioneerd
 • touw, gespecialiseerd in HMPE materialen; op haspel of geconfectioneerd
 • kettingwerk;in vat of samengesteld
 • ladingweegsystemen
 • materiaalhandling materieel
 • Glow-in the-dark markeringen en coatings
 • sjor- en stuwmaterialen
 • kunststof roosters
 • veiligheidsmaterialen
 • (werk)kleding

 

 _______________________________________________________________________________________________________

CIV Offshore & Shipping is a specialized subsidiary of CIV Den Oever U.A., focused on providing high qualified services to offshore- and shipping companies. We distinguish the followiing product-groups:

anchoring, mooring and towing – lifting and heavy liftloadmeasuring systemslashing
handling equipmentglow-in-the-dark markings and coatingsnets

rental and sales of Hi-Force hydraulic tools

CIV Offshore & Shipping is a self-standing business unit aiming to meet the specific requirements of the offshore and shipping branch. The synergy of knowledge, activities and products within the entire group provides CIV Offshore & Shipping the possibility to offer a highly specialized and complete service package. Due to profitable purchase conditions within the group of companies we are able to provide utmost quality products at excellent terms.

CIV Den Oever U.A. claims to be a non-profit procurement cooperation with a long and successful history in the fishery branch. The company encloses specialized service-departments for sea fishery & inshore fishery and also a comprehensive shop with an assortment of over 6.000 products.

CIV Offshore & Shipping offers a number of advantages:

 • Hands-on mentality by former seamen
 • Purchasing cooperation offering advantageous conditions; best price/quality ratio
 • Specialized in offshore and shipping branches
 • Extensive stock
 • Short delivery time span, even for confectioned products, like HMPE ropes and round slings, wire ropes, chain / hoisting assemblies
 • Specialized in HMPE ropes and round slings
 • Splicing and ferrule pressing of ropes and wire ropes in our own factory
 • All rope, chain, wire rope and textile assemblies possible
 • Delivery of products including certificates
 • Shop assortment of over 6000 articles

Our product assortment exists a.o. of:

 • slings, specialized in HMPE materials; mooring ropes, rope slings, round slings, webbing slings
 • steel wire ropes; reeled or customized
 • fibre ropes, specialized in HMPE materials; reeled or customized
 • chains; in barrel or assembled
 • load measuring systems
 • material handling equipment
 • Glow-in-the-dark marking and coatings
 • lashing materials
 • moulded gratings
 • safety materials
 • (work)clothing

Actief in de branches: