Proflex Containermeten BV

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van Proflex Containermeten BV – Kwaliteit voor en door het Noorden

Vanuit de gehele wereld komen er jaarlijks miljoenen zeecontainers de Nederlandse havens binnen.
Onafhankelijk onderzoek toont aan dat maar liefst 20% van de import containers een zogenaamde  “risicocontainer” is.

Dit risico ontstaat in ca. 35% van de gevallen doordat de containers in het land van herkomst tegen ongedierte gegast worden met giftige gassen zoals Methylbromide, 1,2-Dichloorethaan, Sulfurylfluoride of Fosfine. In de ander 65% van de gevallen komen er gevaarlijke gassen en dampen vrij uit de lading. Denk daarbij o.a. aan oplosmiddelen uit lijmen en verven als formaldehyde, benzeen, tolueen, styreen maar ook andere gassen als koolmonoxide. Bij het lossen van deze containers lopen werknemers onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.

Goed werkgeverschap; een goede werkgever gaat verantwoord om met de risico’s waaraan medewerkers tijdens werkzaamheden worden blootgesteld. Het gasmeten van import zeecontainers is een uitstekend voorbeeld van goed werkgeverschap en bovendien wettelijk verplicht in het kader van artikel 3.5g van de Arbo-wet. Deze wet beschrijft dat er, indien er een vermoeden bestaat dat er in een (gesloten) ruimte gevaar is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, deze ruimte alleen betreden mag worden indien is vastgesteld dat dit gevaar niet aanwezig is. In het geval van een zeecontainer moet deze voor betreding gemeten worden op de aanwezigheid van dit gevaar.

Proflex Containermeten BV is een specialistisch bedrijf in het meten en het ontgassen van zeecontainers op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze. Onze gecertificeerde en gekwalificeerde MGK-ers (Middel Gasmeet Kundige) komen op afspraak ter plaatse voor het uitvoeren van een gasmeting en / of ontgassing. Daarbij maken we gebruik van de allernieuwste analyse en ontgas instrumentatie. 

Ieder gasmeetkundig onderzoek wordt afgesloten met de overhandiging van een officieel gasmeet certificaat. Indien alle meetwaarden onder de “Wettelijke grenswaarde” liggen, wordt de container vrijgegeven voor betreding. Liggen er echter één of meerdere meetwaarden boven de “Wettelijke grenswaarde”, dan dient dit gas eerst verwijdert te worden voordat er gelost mag worden. Dit ontgassen kan op locatie maar ook op samenwerkende terminals in noord en midden Nederland. Na dit geforceerde ventilatieproces volgt een controle hermeting waarna de container, bij akkoord, gelost kan gaan worden.

 

ABC risicoanalyse; het is niet zo dat alle zeecontainers verplicht altijd gemeten hoeven te worden. Bouw voldoende meetstatistiek per leverancier per land op en bepaal aan de hand daarvan in welke categorie uw containerstroom valt. 
Categorie A : Altijd teveel gassen – sla eerste meting over en start direct met ontgassen
Categorie B : Soms teveel gassen – 100% blijven meten
Categorie C : Nooit teveel gassen – Ga verder op steekproef basis.

Indien gewenst verzorgt Proflex deze analyse geheel kosteloos voor u en rapporteert u periodiek over de voortgang. 

 

Actief in de branches: