Fivelingo

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van Fivelingo

Tienduizenden mensen met een arbeidshandicap werken in de sociale werkvoorziening. Met succes! SW-bedrijf Fivelingo is een professioneel, veelzijdig bedrijf dat een breed pakket diensten op maat levert aan opdrachtgevers in de industrie, de overheid, aan (particuliere) bedrijven en instellingen.
Specialismen:
– atelier, eigen merk bedrijfskleding en PBM’s;
– Verpakkingsdiensten, van eenvoudig tot hoogwaardig
– Elektronica
– Hoogwaardige metaal-constructie en –bewerking
– Schoonmaak/autopoetsen
– Montage en stoffering
– Groenvoorziening en groenmanagement
– Gecertificeerd: ISO 9001:2008, VCA en HACCP

Daarnaast is Fivelingo, in samenwerking met Jobber Arbeidsreïntegratie BV, gespecialiseerd in deta-chering, Begeleid Werken, arbeidsbemiddeling en uitzending. Ook biedt Fivelingo leerwerkplekken aan met intern gegeven, officiële opleidingen.
Mensen met een arbeidshandicap kunnen, met wat aanpassingen, heel goed in een gewoon bedrijf aan de slag. Uw bedrijf heeft daar waarschijnlijk ook mogelijkheden voor. Fivelingo kan de juiste per-soon voor de uitvoering van werkzaamheden selecteren. Via een speciaal programma Dariuz®  wor-den arbeidsvaardigheden ontwikkeld. Het doel is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo duurzaam mogelijk te plaatsen in het reguliere bedrijfsleven.

U krijgt een gemotiveerde, vakkundige en betrouwbare werknemer, die geschikt is voor de werkplek en die graag bij u wil werken. Voordelen:
– Geen bedrijfsrisico tav arbeidsongeschiktheid;
– Niet duur door subsidies voor de arbeidshandicap;
– Geen extra administratieve rompslomp;
– Twee mogelijkheden: detachering en Begeleid werken
– Eerst een proefplaatsing;
– Indien nodig voorzieningen op de werkplek
– Jobcoach begeleidt

Financiële voordelen:
– loonkostensubsidie; bedoeld ter compensatie van een lagere arbeidsproductiviteit dan gebruikelijk
– geen doorbetaling bij ziekte; het UWV neemt de doorbetalingsplicht van u over
– geen financiële risico's bij arbeidsongeschiktheid
– subsidie voor scholing en opleiding; het SW-bedrijf kan deze subsidies verstrekken
– WVA-korting.

Fivelingo biedt ook de mogelijkheid aan ondernemers om werkruimte te huren.

Meer informatie ? www.fivelingo.nl of www.handenvoorwerk.nl.