George Martens School

Welkom op de profielpagina van de Georg Martens School

Het praktijkonderwijs van de Georg Martens School (voorheen Eemsdeltacollege) is een vorm van onderwijs waar leerlingen veelal vanaf hun 12de tot hun 18de levensjaar doorbrengen. Een deel van deze leerlingen stroomt hierna door naar het mbo, anderen stromen door naar arbeid en/of dagbesteding. Voor deze categorie is praktijkonderwijs eindonderwijs. Op grond hiervan zien alle medewerkers van de afdeling praktijkonderwijs het als hun opdracht om de leerlingen, rekening houdend met hun individuele mogelijkheden:

  •     Optimaal voor te bereiden op zelfstandig functioneren in de maatschappij als verantwoordelijk burger.
  •     Optimaal voor te bereiden om (later) zelfstandig te kunnen wonen, deel te kunnen nemen aan maatschappelijke organisaties en invulling te weten geven aan hun vrije tijd.
  •     Optimaal voor te bereiden op het zoeken, vinden en behouden van een passende arbeidsplaats.
  •     De leerlingen die over de competenties beschikken om (wel) door te stromen naar vervolgonderwijs optimaal te begeleiden om dat doel te halen. Bovenstaande missie in acht nemend willen alle medewerkers van het praktijkonderwijs hun onderwijs zodanig uitvoeren dat de leerlingen zich zelfstandig, met steeds grotere mate van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen.