Groningen Seaports

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van Groningen Seaports

Terreinen zijn uitstekend geschikt als vestigingslocatie Overheids-NV

Groningen Seaports is een overheids-NV. Een overheids-NV is een privaatrechtelijke rechtspersoon en valt onder de regels van het privaatrecht. Dit in tegenstelling tot de Gemeenschappelijke Regeling die voornamelijk onder het publiekrecht valt. Groningen Seaports NV staat als overheids-NV op meer afstand van overheden, zodat zij bedrijfsmatiger en slagvaardiger kan opereren en samenwerken met anderen. Tegelijkertijd is de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports vooralsnog de enige aandeelhouder. Organisatie De nieuwe overheids-NV bestaat uit een algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een raad van Commissarissen (RvC) en een directeur/bestuurder. Harm D. Post – de huidige directeur van Groningen Seaports – zal deze functie gaan vervullen en legt verantwoording af aan de RvC. De toename van de schaal en complexiteit van de bedrijfsuitoefening hebben geleid tot het voorstel om bij de oprichting van de NV naast drie politieke leden, tevens twee externe leden te benoemen in haar RvC. Daarnaast is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV en bestaat uit vertegenwoordigers van raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond.

 

Groningen Seaports beheert een gebied van circa 2600 hectare

Groningen Seaports is de beheerder en commerciële exploitant van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. Het bedrijf verzorgt de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte en onderhoud van de terreinen in beide havengebieden aan haar industriële en MKB-klanten. In totaal beheert Groningen Seaports een gebied van circa 2600 hectare. Tevens omvat Groningen Seaports twee binnenhavens, de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven. Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige infrastructuur, de ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen zijn de terreinen van Groningen Seaports uitstekend geschikt als vestigingslocatie. Beide havens zijn prima uitgerust voor de op- en overslag van een breed scala aan goederen.