HA-Connect

Welkom op de profielpagina van HA-Connect

HA-Connect, raadgevend adviesbureau in de weg- en waterbouw. Wij innoveren, werken samen en zijn ons bewust van de omgeving.

 Wij bieden advies en projectmanagement aan initiatiefnemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Innovatie, samenwerking en omgevingsbewust werken kenmerken ons bedrijf. Deze aspecten nemen wij mee in onze dienstverlening. Door te kijken, te denken en te doen. Van grootschalig multidisciplinair project tot eenvoudiger opdracht, wij zetten de koers uit. Wij zijn uw gedreven en deskundige partner in de civiele techniek.

Gedreven en deskundige partner in de civiele techniek

HA-Connect is in 2015 opgericht door eigenaar en ondernemer Janko Haaksema. Een adviseur en ondernemer die vanuit de praktijk en theorie multidisciplinaire ervaring heeft opgedaan met civiele projecten. Naast vakinhoudelijk advies heeft Janko zich met name ontwikkeld in het richting geven aan projecten. Inbrengen van deskundigheid, harmonieus met elkaar werken en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan civiele projecten, is wat deze ondernemer drijft.

Opdracht als investering

In veel van onze projecten gaat het om de combinatie van bestaande en nieuwe technologieën. En steeds vaker gaat het daarbij niet alleen om het ontwerp, maar om de gehele ontwikkeling en realisatie in een gebied in ruimtelijk-economisch perspectief. Wij zien een opdracht als een investering. Wij kijken, denken en doen om uw investering de juiste invulling te geven. Zo zijn wij als onafhankelijke deskundige in staat advies te bieden en u volledig te ontzorgen, vanaf het vraagstuk tot en met de projectbegeleiding en de uiteindelijke oplevering van het weg- en waterbouwproject.

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Met dit uitgangspunt geven wij advies en bieden wij projectmanagement en ondersteuning aan multidisciplinaire complexe infra-projecten en tevens aan enkelvoudige infra-projecten. HA-Connect biedt vakinhoudelijk deskundigheid waarin mens en omgeving centraal staan.

Vakinhoudelijke deskundigheid gaat samen met ervaring

Wij hebben ruime ervaring in grootschalige projecten als de wegomlegging N355 in Zuidhorn- Noordhorn, saneringen, diverse dijkverbeteringen, het aanleggen van ondergrondse infra, waterpompstations en -zuiveringen. Ook bij het aanleggen van bedrijventerreinen met de nodige afwateringssystemen en rioleringsaspecten komen onze vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring goed tot zijn recht.