NjordIC

Welkom op de profielpagina van NjordIC

NjordIC is:

 • een consultancy met name gespecialiseerd in explosievenvraagstukken in het maritieme domein, waarvan de oprichters gezamenlijk meer dan 70 jaar ervaring hebben in explosievenopsporing en advies
 • een consultancy met meerdere kennisgebieden zoals kennis op het gebied van baggertechnologie, hydrologie, (geo-)morfologie, vernietiging van explosieven, kustwaterbouw, zeehavenbouw
 • opgezet door John Bakker, Erwin van den Berg en Erik Wildeman
 • een nationaal en internationaal werkende consultancy
 • werkzaam voor overheden, semi-overheden, aannemers en ingenieusbureaus

 

Wat kan NjordIC voor u betekenen:

 • historische vooronderzoeken en adviezen
 • projectgebonden risicoanalyses/advieswerkzaamheden
 • organiseren en/of begeleiden van aanbestedingen
 • begeleiding van de uitvoering/directivoering projecten
 • implementeren van het EOD-managementproces
 • QA/QC van uitgevoerde werkzaamheden alsmede uitvoeren audits
 • expertise leveren in alle fasen van het project
 • assistentie bij calculatie/aanbestedingen
 • getuige-deskundige in arbitrages
 • beoordeling documentaties/plannen/opleverrapportages
 • opleidingen/cursussen