Noorderpoort

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van Noorderpoort

Stel: je kiest voor een opleiding Zeevaart, Allround Operationele Techniek (AOT) of Procestechniek in Delfzijl. Dan word je leerling van een school waar deskundige, enthousiaste docenten je voorbereiden op een bijzonder interessant beroep. Een beroep dat je uitoefent op een schip of binnen een (industrieel) bedrijf. Verantwoordelijk werk, dat vakkennis, vakvaardigheden en een passende beroepshouding vereist. Die kennis, vaardigheden en beroepshouding brengen we je niet alleen op school bij. Je draait mee in leerbedrijven en zult merken dat we school en praktijk nu en dan in elkaar laten overlopen. Zo word je door je leerbedrijf en ons bijvoorbeeld al vrij snel als een ‘echte’ medewerker beschouwd. Daardoor leer je te ‘werken vanuit waarden’.

Onder ‘werken vanuit waarden’ verstaan we:

  •     resultaatgericht werken

Je gaat er voor om de resultaten te behalen die je met je studieleider/praktijkbegeleider hebt afgesproken

  •     verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen
  •     ondernemend zijn

Je leert kansen ontdekken en benutten

  •     afspraak is afspraak

Je staat voor wat je met anderen hebt afgesproken

  •     respectvol omgaan met elkaar en de omgeving