Waterschap Noorderzijlvest

Welkom op de profielpagina van Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater in Noord- en West-Groningen, Noord-Drenthe en het Lauwersmeergebied.

 

Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl

Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een zeedijk van 11,7 kilometer lang. Deze zeedijk voldoet niet meer aan alle veiligheidsnormen. Dit komt doordat het klimaat verandert en doordat er gas gewonnen wordt in Groningen, waardoor de bodem daalt.

 

Nieuwe normen

Vanaf 2025 moeten de dijken in Nederland aan nieuwe normen voldoen. De huidige zeedijk is nu dus nog wel veilig! De nieuwe normen zijn vastgesteld door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een programma waarin het Rijk en de waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Omdat ‘onze’ dijk ook te maken heeft met aardbevingen, hebben we besloten de dijkverbetering nu al uit te gaan voeren. De werkzaamheden zijn in 2016 gestart en nemen enkele jaren in beslag. De aannemers Boskalis Nederland en KWS Infra voeren het werk uit in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest. Dit doen zij onder de naam ‘Combinatie Ommelanderdiek’.

 

Voordeel voor mens en natuur

We verbeteren de dijk voor uw veiligheid. Maar we vinden het belangrijk dat u nog meer voordelen heeft van de verbeterde dijk. Daarom werken we samen met de provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, Rijkswaterstaat, Groninger Landschap en andere organisaties aan projecten die voordeel opleveren voor zowel de mens als de natuur.

 

Klikt u hier voor een filmpje over het Dijkverbeteringsproject.

Op zoek naar een vacature bij ons? Klikt u op deze link.

Stedumermaar 1

9735 AC Groningen

 

Postbus 18

9700 AA  Groningen

Algemeen telefoonnummer: 050 304 89 11

 

Contactpersoon:

Silvia Mosterd, omgevingsmanager

M.: 06 250 372 44

T.: 050 304 89 13

E.: s.mosterd@noorderzijlvest.nl

 

Website