OWL Juridisch Advies

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van OWL Juridisch Advies

Adviseren op het terrein van de (inrichting van de) personele organisatie en/of personeelsbeleid is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van OWL Juridisch Advies. Opdrachtgevers kunnen door OWL worden geholpen om hun organisatie, hun interne reglementen en hun werkmethoden te ordenen, te structureren en te documenteren.


OWL zet zich in voor werkgevers maar levert ook diensten aan de werknemer, de ambtenaar en de zeevarende. De ene keer staan de juristen van OWL een werkgever bij, de andere keer een werknemer. Steeds opnieuw is de focus gericht op het belang van de opdrachtgever!


Binnen de kaders van het arbeidsrecht wordt in geval van geschillen gezocht  naar adequate oplossingen. Als onverhoopt blijkt dat de rechter in beeld moet komen, wordt u door de juristen van OWL bijgestaan in de gerechtelijke procedure. Op een zorgvuldige en adequate wijze tegen een redelijk tarief!


Het verschil tussen OWL en de advocatuur is dat de juristen van OWL ervaring hebben in het bedrijfsleven en/of bij de overheid in dienstbetrekking hebben gewerkt. De juristen hebben dus in de praktijk ervaring opgedaan en weten daardoor welke problemen zich in arbeidsverhoudingen en op de werkvloer kunnen voordoen.

Klikt u hier voor onze flyer.