SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

Vanaf 18 januari 2016 heet SITA Nederland SUEZ Recycling and Recovery Netherlands.

De nieuwe naam biedt nieuwe mogelijkheden. Als internationaal merk kunnen wij bijdragen aan een oplossing voor een wereldwijd probleem dat iedereen raakt: de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Grondstoffen worden zo schaars dat we wel anders móeten produceren, inkopen en werken. Hiervoor is een revolutie nodig. SUEZ neemt het voortouw in deze grondstoffenrevolutie. Door ons werk, onze kennis van grondstoffen, ons internationale netwerk en onze geschiedenis in innovatie kunnen wij sámen met u voor verandering zorgen.


Ook Ondeo Industrial Solutions, leverancier van alle soorten industriële apparatuur, installaties en diensten voor waterbehandeling in binnen- en buitenland, is geïntegreerd in het internationale SUEZ merk. SUEZ Water is de officiële naam die hiervoor in gebruik wordt genomen.
 

Leest u hier meer over SUEZ

Op deze pagina treft u informatie aan over SITA