Sjöcrona van Stigt Advocaten

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van Sjöcrona Van Stigt Advocaten

– specialisten in strafrecht –

 Sjöcrona Van Stigt is het grootste advocatenkantoor in Nederland dat zich exclusief toelegt op het adviseren en procederen in strafzaken.
 
Het ondernemingsstrafrecht behoort tot de kern van onze praktijk. Op dagelijkse basis behandelen wij voor bedrijven en hun management arbo-, milieu-, financi
ële- en fiscale strafzaken.
 
Wij adviseren bedrijven en particulieren hoe zij het beste kunnen anticiperen op eventuele (of al gebleken) belangstelling van politie of justitie. Niet elke belangstelling door politie of justitie voor de cli
ënt betekent dat de rechter uiteindelijk tot oordelen wordt geroepen. Goede rechtsbijstand door gespecialiseerde strafadvocaten in een vroeg stadium kan tot gevolg hebben dat de cliënt niet strafrechtelijk aansprakelijk wordt gehouden. Bij de voorbereiding van contacten met bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie, de FIOD-ECD, het Openbaar Ministerie of de politie trainen wij cliënten altijd op hun verhoor. Een goede voorbereiding kan bij vervolging het verschil uitmaken tussen veroordeling of vrijspraak.
 
Ook adviseren wij cli
ënten die nog totaal geen strafrechtelijk probleem hebben, maar dit ook vooral nooit willen krijgen. Aldus voorkomen wij risico's voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zo assisteren wij bedrijven onder andere bij het opstellen van interne bedrijfsrichtlijnen.
 
Onze kracht is snel tot de kern door te dringen, om vervolgens samen met de cli
ënt tot een constructieve oplossing te komen. Wij verlenen onze cliënten hoogstaande juridische diensten; in onze ogen is discretie daarmee onlosmakelijk verbonden. Ons motto is daarom: 'high profile, low key'.