Tauw bv

Welkom op de profielpagina van Tauw bv

Met Tauw blijft u de toekomst een stap voor!


Wilt u als bedrijf uw doelen bereiken, dan zult u dat op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen doen. U opereert immers niet geïsoleerd van de samenleving. Omwonenden, overheden, klanten, leveranciers en ook medewerkers verwachten ‘goed burgerschap’ van u en uw organisatie. Dat schept kansen en geeft verplichtingen. Onder andere op het gebied van milieu, veiligheid, energie en bedrijfsvoering. Tauw kan u hierbij helpen.
Bij ontwikkeling van uw bedrijf komen veel aspecten aan de orde die doorgaans niet tot de corebusiness van uw bedrijf horen. Aspecten als locatiekeuze, omgaan met uw omgeving, voldoen aan wet- en regelgeving, ontwerp en engineering, beheer en onderhoud zijn van belang. Een bedrijf moet alert zijn en blijven op steeds sneller veranderende eisen van de omgeving. Een eigen koers varen op toekomstbestendige strategie is hierin doorslaggevend. Dit vergt niet alleen visie maar ook moed en vasthoudendheid.


Tauw werkt intensief met u samen aan uw uitdagingen, waarbij het toekomstbestendig ondernemen centraal staat. Tauw kent de drijfveren en de daadkracht van de industrie goed en spreekt de taal van de bedrijven. Uw uitdagingen worden integraal door ons opgepakt. We putten intern uit een breed scala aan disciplines en competenties, waarbij we beschikken over regionale, nationale en internationale netwerken, ook in de Eemsdelta!


Wij zijn sterk in het ontzorgen van onze klanten. Dit blijkt uit de vele goede en bestendige relaties die Tauw heeft in diverse sectoren zoals Chemie, Energie, Olie & Gas, Voedingsmiddelenindustrie en Logistiek. Zo zijn we samen met u de toekomst altijd een stap voor: Tauw Takes Care!


Wilt u meer informatie, kijk op www.tauw.nl of bel ons voor een afspraak.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Dat kan via deze link.