J. Wildeman Storage & Logistics

text[==>>]

Welkom op de profielpagina van J. Wildeman Storage & Logistics

Opslag van verpakte (gevaarlijke) stoffen

beschikt op het Chemiepark van Delfzijl over J. Wildeman Storage & Logistics een opslagloods, verdeeld in 2 compartimenten, van in totaal 3.000 m² voor de opslag van pallets met producten/goederen.
Voor het laden en lossen van vrachtwagens en zeecontainers wordt gebruik gemaakt van een verlaadkuil waarbij de verlading tegen weersinvloeden is beschermd om droog te kunnen verladen.
De opslagloods ligt op circa 1 kilometer van de haven van Delfzijl en 16 kilometer van de Eemshaven.

 


Nog een locatie in Hoogezand!

In Hoogezand beschikt J. Wildeman Storage & Logistics over een opslagloods met 2 compartimenten voor de opslag van stoffen met een totale capaciteit van 3.200 palletplaatsen.
Tevens kunnen in een aparte ruimte circa 15.000 pallets met goederen opgeslagen worden.

Voor beide locaties geldt dat onderstaande bijbehorende logistieke diensten verzorgt kunnen worden:
• Laden en lossen van vrachtwagens en zeecontainers
• Ompakken en verpakken (bv IBC’s naar cans, silowagens naar bigbags
• Afvullen/afzakken (bigbags, zakgoed, IBC’s, drums)
• Labellen en omstikkeren
• Wikkelen

 

Logistieke diensten

Logistiek op locatie bij de klant
Steeds meer (productie)bedrijven hebben het onderhoud uitbesteed aan externe bedrijven. Aangezien logistiek steeds complexer wordt is het een logische stap om ook deze belangrijke schakel in de keten uit te besteden.

J. Wildeman Storage & Logistics heeft kennis en ervaring om op uw locatie de logistiek over te nemen. Het uitbesteden ontlast uw eigen organisatie en wordt tevens logistieke kennis binnen gebracht. J. Wildeman Storage & Logistics wil tevens investeren in logistiek installaties en machines zoals:
• Afzakinstallaties voor bigbags en zakgoed
• Afvulinstallaties voor vloeistoffen
• Opslagtanks, silo’s of bunkers
• Shovels
• Heftrucks
• Laad- en losvoorzieningen voor schepen
Ook het overnemen van uw bestaande logistieke installaties en machines behoort tot de mogelijkheid. Hiermee zorgt J. Wildeman Storage & Logistics voor het operationeel houden van de installatie en nemen uw onderhoudskosten en -zorgen af.
De tarieven voor de logistieke diensten kunnen per ton verrekend worden.

Transport
Voor de (inter)nationale distributie en transport van een doosje tot volledige vrachtwagens of een zeecontainer heeft J. Wildeman Storage & Logistics een heel netwerk van transporteurs waardoor er concurrerende tarieven geboden worden.
De benodigde transport- en douane documenten verzorgen wij ook.

Detachering logistiek personeel
Voor zowel tijdelijke als langdurige detachering hebben wij de beschikking over ervaren personeel zoals:
• Heftruckchauffeurs
• Shovelmachinisten
• Productiemedewerkers
• Afzakkers
• Afvullers
• Scheepsverladers (stoffen)

Verhuur logistiek materieel
Heeft u tijdelijk bijvoorbeeld een heftruck nodig? Bel J. Wildeman Storage & Logistics en wij verzorgen u het benodigde logistiek materieel.

Consultancy
Logistieke verbetertrajecten
Logistiek is meer dan een vrachtwagen laten rijden van A naar B. Om efficiënt te kunnen werken is het van belang om de logistieke processen goed in kaart te brengen en tegen het licht te houden. Hierdoor kan mogelijk aanzienlijke kosten bespaard worden!
J. Wildeman Storage & Logistics kan vanuit de jarenlange ervaring u hierbij van dienst zijn om te kijken naar optimalisatie en kostenreductie van uw logistieke processen.

Interim management
Heeft u een tijdelijk of langdurig project wat extra capaciteit vergt? J. Wildeman Storage & Logistics kan deze extra mankracht en kennis beschikbaar stellen.

ADR en ADN Veiligheidsadviseur
Elke onderneming dat stoffen over de weg vervoerd of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert moet een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van stoffen. In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren. J. Wildeman Storage & Logistics kan u hierbij van dienst zijn.
De taken die een veiligheidsadviseur heeft zijn onder andere:
• adviseren van het bedrijf over het vervoer van stoffen;
• het toezien op de naleving van de regels;
• nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen;
• opstellen van noodprocedures;
• melden van ongevallen;
• maken van een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van stoffen.

Deskundig adviezen voor PGS 15 en PGS 29
PGS 15
De PGS 15 richtlijn regelt de opslag van verpakte stoffen en afvalstoffen. De richtlijn bevat een groot aantal voorschriften, die direct geldend zijn. De PGS 15 geldt voor met de ADR classificatie (transport) aangewezen stoffen.
In de richtlijn PGS 15, (versie december 2012). zijn voorschriften opgenomen voor verschillende categorieën van stoffen:
• Algemene opslageisen (<10 ton opslag)
• Opslag van meer dan 10 ton stoffen
• Containers met stoffen
• Gasflessen
• Spuitbussen en gaspatronen
• Brandbare vaste stoffen
• Peroxiden
• Tijdelijke opslag / groupage

Welke stoffen vallen onder de werking van de PGS-15?
In principe vallen alle ADR geklasseerd goederen onder de werking van de PGS-15, met uitzondering van explosieve stoffen (ADR klasse 1) en radioactieve stoffen (ADR klasse 7). Ook afvalstoffen vallen onder de werking van de PGS-15. Of een product een stof is, kunt u terugvinden in het veiligheidsinformatiebladen, dat van alle stoffen aanwezig moet zijn binnen uw bedrijf. J. Wildeman is een PGS 15 specialist die haar klanten helpt op praktische wijze om te gaan met de opslag van stoffen. Aan de hand van een beoordeling van de stand van zaken wordt deskundig advies gegeven en worden oplossingen aangedragen.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een helder en duidelijk advies.

PGS 29
De PGS29 is de Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Na de grote tankbrand van 2005 in Buncefield, Engeland is in Nederland een actualisatie uitgebracht van de PGS29. De VROM-inspectie is kritisch op de implementatie van deze actualisatie. Wij kunnen de door de overheid gevraagde GAP-analyse voor u uitvoeren. Indien gewenst kunnen wij ook een volledige check van de PGS 29 voor u verzorgen. Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u contact met ons opnemen.