EcoLoss Project BV

Welkom op de profielpagina van EcoLoss Project BV

EcoLoss Project BV is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener.
EcoLoss heeft zich de voorbije jaren, naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten.
Vele duizenden projecten zijn er inmiddels succesvol afgerond.