Miljoenen voor aardbevingsbestendige dijk Eemshaven-Delfzijl

De dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt aardbevingsbestendig gemaakt. De NAM betaalt de kosten, ongeveer 3,8 miljoen euro.

Sensoren

Het waterschap Noorderzijlvest heeft een aannemer brengt opdracht gegeven om op een aantal plekken in en bij de 12 kilometer lange dijk geotextiel, kleidepots en sensoren aan te brengen.

De toestand van de dijk is trouwens beter bestand tegen aardbevingen dan werd verondersteld. dat is gebleken uit nader onderzoek door deskundigen uit de Verenigde Staten, Japan, Turkije en Nederland.

Damwanden niet nodig

De zandlagen onder de dijk zijn vermengd met klei. Het gevaar dat de zandlagen na een aardbeving verweken en de dijk inzakt, is daardoor veel kleiner. Vergaande maatregelen, zoals het aanbrengen van damwanden, zijn dus gelukkig niet nodig.

De NAM trek de knip overigens ook voor het bevingsbestendig maken van het treinspoor tussen Roodeschool en de Eemshaven. Het gaat om 62.000 euro.

bron: dvhn.nl

18 april 2017