Aannemerscombinatie Ommelanderdiek breidt werkzaamheden aan zeedijk uit

2 apr 2018Nieuws

Omdat het stormseizoen is beëindigt mag de aannemerscombinatie Ommelanderdiek tot 1 oktober ook werken aan de waterzijde van de dijk.

Deze maand wordt er gestart met werkzaamheden aan de waterzijde en bovenkant van de dijk. Bovendien breiden ze de werkzaamheden uit langs de hele dijk, van het Baaisterhoofd in Delfzijl tot aan de Eemshaven. Dit betekent een toename van activiteiten op en langs de gehele 11,7 kilometer lange dijk.

 

Door het uitbreiden van de werkzaamheden gaan ze met veel meer materieel aan het werk. Dit betekent dat omwonenden (meer) hinder kunnen ervaren van geluid, opwaaiend stof en zand, machines die over de dijk rijden en meer transport over de openbare weg.

Vanaf april is men op veel verschillende plekken van de dijk aan het werk, zowel bij de bebouwde kom van Delfzijl als in het buitengebied tot aan de Eemshaven. De bewoners langs de dijk hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. De bewonersbrief is ook te vinden op: www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl.

Informatieavond dijkontwerp en werkzaamheden op 24 april
De definitieve ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom van Delfzijl zijn grotendeels gereed. Het deel van de ontwerpen buiten de bebouwde kom, van Voolhok tot aan de Eemshaven is naar verwachting rond de zomer klaar.

Op dinsdagavond 24 april wordt er een informatieavond over de definitieve ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom gehouden. Er wordt dan ook in meer detail in gegaan op de werkzaamheden en de uitvoeringsplanning. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Naast het waterschap Noorderzijlvest en Ommelanderdiek is de gemeente Delfzijl aanwezig om vragen over het Marconi stadsstrand te beantwoorden en ideeën van geïnteresseerden te ontvangen die gebruikt kunnen worden in de ontwerpen voor de toekomstige inrichting.

Inwoners van Delfzijl en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond. Bent u niet in de gelegenheid erbij te zijn? De ontwerpen van de dijk binnen de bebouwde kom en de uitvoeringsplanning vindt u na 24 april uitgebreid op onze website en in het bezoekerscentrum. Rond de zomer organiseren we een informatieavond rondom de ontwerpen van de dijk van Voolhok tot de Eemshaven. Ook dan bent u van harte welkom.

Praktische informatie
Datum:   dinsdag 24 april 2018
Locatie:  De Molenberg, Molenberg 11 in Delfzijl
Tijd:        20.00 (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie