Aardbevingen vertragen miljoenenproject Delfzijl

3 mrt 2016Nieuws

 De omlegging van de zeedijk bij Delfzijl is niet klaar voor eind 2017. De geplande einddatum wordt met minstens een halfjaar overschreden.

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over het project Marconi Buitendijks. Met dit investeringsprogramma neemt de havenstad de verbindingszone tussen het centrum en de Eems de komende jaren voor bijna 30 miljoen euro op de schop.

Zeedijk
De verlegging van de zeedijk is een cruciaal onderdeel van de plannen. Door de dijk over een lengte van ruim 200 meter een flink stuk verder landinwaarts te leggen, ontstaat tussen Eemshotel en de haven ruimte voor een nieuw stadsstrand van 2,3 hectare.

Dat werk zou volgens planning dit jaar beginnen, maar dat gaat volgens verantwoordelijk wethouder Jan Menninga niet lukken. Hij schat dat de aanbestedingsprocedure op zijn vroegst eind dit jaar begint. ,,En willen we dat halen, dan zullen we nog alle zeilen moeten bijzetten.’’

Slepende onderhandelingen
De oorzaak van de vertraging ligt volgens Menninga in de slepende onderhandelingen tussen het waterschap Noorderzijlvest en de NAM over de voorgenomen versterking van de Groninger zeedijk. Die moet van Eemshaven tot Delfzijl worden verhoogd. Door de aardbevingsproblematiek zijn echter veel ingrijpender maatregelen nodig dan oorspronkelijk gepland.

Het waterschap vindt dat de NAM de meerkosten moet betalen, maar het olie- en gasconcern betwist de hoogte van de rekening. De versterking van het hele 12 kilometer lange traject Eemshaven-Delfzijl kost volgens Noorderzijlvest 200 miljoen euro. Grofweg een kwart van dit bedrag betreft extra maatregelen om de zeedijk ook bestand te maken tegen aardbevingen.

Volgens Noorderzijlvest gaan de onderhandelingen inmiddels de goede kant op. Zolang er nog geen akkoord ligt kan de zeedijkversterking – en dus ook de omlegging van het laatste deel in Delfzijl – echter niet worden aanbesteed. Dat is vervelend, stelt Menninga, maar geen onverkomelijk probleem.

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie