AB Noorderzijlvest stelt krediet beschikbaar voor renovatie Juistertil in Loppersum

20 sep 2018Nieuws

Op woensdagavond 19 september stelde het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest het benodigde krediet beschikbaar voor de vervanging van de Juistertil in Loppersum. Vorig jaar werd geconstateerd dat het niet verantwoord was om zwaar verkeer over de brug te laten rijden. Er is toen een aslastbeperking ingesteld voor zwaar verkeer. Met het verlenen van het krediet, kiest het bestuur voor een versnelde aanpak. Het ontwerp is klaar en naar verwachting zullen de werkzaamheden in december dit jaar worden afgerond.
Dagelijks Bestuurslid Douwe Hollenga: “We kunnen de renovatie in goed overleg met de gemeente oppakken. We realiseren ons ook dat het tot overlast leidt voor de achterliggende wijk. Daarom zal er tijdens de werkzaamheden, als de Juistertil helemaal is afgesloten, tijdelijk een noodweg komen. Als de Juistertil straks klaar is, dan hoeft er gelukkig geen zwaar verkeer meer door de wijk”.
Bruggen
Noorderzijlvest heeft 79 bruggen in beheer en onderhoud. Vanuit het verleden is beperkt ingezet op het beheer en onderhoud van bruggen. Mede vanuit de ambitie om in tijden van grote en kostbare waterveiligheidsopgaven de belastingtarieven slechts beperkt te laten stijgen. Om inzichtelijk te maken wat de staat van onderhoud is en wat er de komende jaren moet gebeuren, is eerder dit jaar een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau. Dit bureau adviseerde om de komende tien jaar onderhoud te plegen aan 41 bruggen en 26 te vervangen.
Overdracht aan gemeente
Na de renovatie is de brug overdraagbaar aan de gemeente Loppersum. Hierover zijn gemeente en waterschap in gesprek. Het waterschap wil bruggen in eigen beheer – in goede staat – over dragen aan gemeenten. Het beheren van bruggen behoort niet tot de kerntaak van het waterschap. Zij vormen onderdeel van veelal gemeentelijke wegen.

Meer nieuws in deze categorie

Flonk Hotels wint Dutch Hotel Award 2024

Ook in 2024 zocht de Dutch Hotel Award het beste hotelmanagementteam van Nederland. Deze editie is het thema ‘High Tech, High Touch’. Hoe vind je als hotelmanagementteam de optimale balans tussen de “afstandelijke”, maar niet meer weg te denken, techniek en...

Lees meer

Delfsail Vaartocht 2024

Op de eerste dag van Delfsail 2024, 13 juni, kwamen leden van de netwerkorganisaties CC Ventus, Top of Holland en Eemshaven.info om 8 uur bij elkaar op de kade van Delfzijl om in te schepen op de 'Regina Andrea' voor een vaartocht en ontbijt. De bijeenkomst werd...

Lees meer

Nieuwsbrief 03

Zojuist verschenen, vers van de pers: de derde nieuwsbrief van Eemshaven.info. U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.   Veel leesplezier!

Lees meer