AB Noorderzijlvest stelt krediet beschikbaar voor renovatie Juistertil in Loppersum

20 sep 2018Nieuws

Op woensdagavond 19 september stelde het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest het benodigde krediet beschikbaar voor de vervanging van de Juistertil in Loppersum. Vorig jaar werd geconstateerd dat het niet verantwoord was om zwaar verkeer over de brug te laten rijden. Er is toen een aslastbeperking ingesteld voor zwaar verkeer. Met het verlenen van het krediet, kiest het bestuur voor een versnelde aanpak. Het ontwerp is klaar en naar verwachting zullen de werkzaamheden in december dit jaar worden afgerond.
Dagelijks Bestuurslid Douwe Hollenga: “We kunnen de renovatie in goed overleg met de gemeente oppakken. We realiseren ons ook dat het tot overlast leidt voor de achterliggende wijk. Daarom zal er tijdens de werkzaamheden, als de Juistertil helemaal is afgesloten, tijdelijk een noodweg komen. Als de Juistertil straks klaar is, dan hoeft er gelukkig geen zwaar verkeer meer door de wijk”.
Bruggen
Noorderzijlvest heeft 79 bruggen in beheer en onderhoud. Vanuit het verleden is beperkt ingezet op het beheer en onderhoud van bruggen. Mede vanuit de ambitie om in tijden van grote en kostbare waterveiligheidsopgaven de belastingtarieven slechts beperkt te laten stijgen. Om inzichtelijk te maken wat de staat van onderhoud is en wat er de komende jaren moet gebeuren, is eerder dit jaar een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau. Dit bureau adviseerde om de komende tien jaar onderhoud te plegen aan 41 bruggen en 26 te vervangen.
Overdracht aan gemeente
Na de renovatie is de brug overdraagbaar aan de gemeente Loppersum. Hierover zijn gemeente en waterschap in gesprek. Het waterschap wil bruggen in eigen beheer – in goede staat – over dragen aan gemeenten. Het beheren van bruggen behoort niet tot de kerntaak van het waterschap. Zij vormen onderdeel van veelal gemeentelijke wegen.

Meer nieuws in deze categorie

13 december Nederland – Japan innovatieforum

13 december Nederland – Japan innovatieforum

Woensdag 13 december komt een delegatie van Japanse chemiebedrijven op bezoek in Delfzijl. In de middag organiseren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Chemport Europe en NVNOM een Nederland - Japan Innovatie Forum. Het Nederland - Japan...

Lees meer
Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

In de Eemsdeltahal in Delfzijl vond op zaterdag 11 november jl. de netwerkbijeenkomst plaats over ‘De economie van Noorden” en het belang van ondernemers daarbij. Op het podium waren Micky Adriaansens (demissionair minister van Economie en Klimaat), Roelien Kamminga...

Lees meer
IJzeren toekomst gloort voor PMC

IJzeren toekomst gloort voor PMC

Op de plek van schrootverwerker Purified Metal Company (PMC) en Aldel in Farmsum moet een keten van bedrijven komen die op basis van ijzerpoeder volledig circulaire energie kan leveren. De initiatiefnemers, Iron+, hebben vrijdag een bod neergelegd bij de curator van...

Lees meer