Ability, Sozawe Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen verder als 1 uitvoeringsorganisatie

26 sep 2016Nieuws

Op donderdag 29 september a.s. gaan het werkleerbedrijf Ability, Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen verder als één uitvoeringsorganisatie. Samen geven zij uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en spelen zij zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben, waar het gaat om werken, meedoen en inkomen. Als formele aftrap onthullen de BMWE-burgemeesters in de middag, bij het Ability-pand in Uithuizen, het nieuwe logo van de uitvoeringsorganisatie.
Slagvaardiger

Door het samengaan kunnen de opgaven in de Participatiewet slagvaardiger worden opgepakt. Achter de schermen wordt al langere tijd gewerkt volgens deze nieuwe organisatiestructuur. De werkcoaches en consulenten op het werkplein en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als
er geen mogelijkheden zijn bij werkgevers, dan eerst binnen het werkleerbedrijf van de uitvoeringsorganisatie zelf. De nieuwe organisatie blijft zoeken naar verdergaande samenwerkings- en organisatievormen met het bedrijfsleven en de overheid, ook buiten de eigen regio. Zo wordt ook een bijdrage geleverd aan het realiseren van de Afspraakbanen. Een gezamenlijke actieve werkgeversbenadering is hierbij onmisbaar. Daarnaast heeft
de uitvoeringsorganisatie een belangrijke taak om te zorgen voor inwoners, die afhankelijk zijn van een uitkering., zoals de bijstandsverlening en de uitvoering van het minima- en armoedebeleid.
Op maat dienstverlening aan werkzoekenden

De werkzoekende uitkeringsgerechtigden hebben een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding werkzoekenden nodig hebben om verder te
komen. Het wordt dus meer maatwerk. Daarnaast wordt binnen het sociaal domein nadrukkelijk de samenwerking gezocht vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Deze samenwerking is nodig en sluit aan bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen om de dienstverlening op elkaar af te stemmen. Voor werkzoekenden blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang.
De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong.

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie

Flonk Hotels wint Dutch Hotel Award 2024

Flonk Hotels wint Dutch Hotel Award 2024

Ook in 2024 zocht de Dutch Hotel Award het beste hotelmanagementteam van Nederland. Deze editie is het thema ‘High Tech, High Touch’. Hoe vind je als hotelmanagementteam de optimale balans tussen de “afstandelijke”, maar niet meer weg te denken, techniek en...

Lees meer
Delfsail Vaartocht 2024

Delfsail Vaartocht 2024

Op de eerste dag van Delfsail 2024, 13 juni, kwamen leden van de netwerkorganisaties CC Ventus, Top of Holland en Eemshaven.info om 8 uur bij elkaar op de kade van Delfzijl om in te schepen op de 'Regina Andrea' voor een vaartocht en ontbijt. De bijeenkomst werd...

Lees meer
Nieuwsbrief 03

Nieuwsbrief 03

Zojuist verschenen, vers van de pers: de derde nieuwsbrief van Eemshaven.info. U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.   Veel leesplezier!

Lees meer