Aftrap versterking regionale keringen Lauwersmeer door Noorderzijlvest en Reef Infra

10 sep 2018Nieuws

Op maandag 10 september ondertekenden waterschap Noorderzijlvest en aannemersbedrijf Reef Infra de samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Versterken Regionale Keringen Lauwersmeer’. Daarmee gaven zij de aftrap voor de uitvoering van het project. Eerder dit jaar stelde het Algemeen Bestuur van het waterschap het benodigde krediet beschikbaar. Reef Infra zal vanaf december dit jaar in opdracht van het waterschap aan de slag gaan met het verhogen en verbreden van ruim 32 kilometer aan keringen rondom het Lauwersmeer. De werkzaamheden worden in december 2019 afgerond. De keringen voldoen dan, op grond van de meest recente klimaatscenario’s, de komende 50 jaar weer aan de veiligheidsnormen.
Rondom het Lauwersmeer liggen waterkeringen die delen van Groningen en Friesland beschermen tegen een overstroming. Waterschap Noorderzijlvest beheert de keringen aan de oostzijde en een deel van de zuidzijde van het Lauwersmeer.
Klimaatverandering en bodemdaling
Eisse Luitjens, DB-lid waterschap Noorderzijlvest: “De keringen rondom het Lauwersmeer zijn op dit moment sterk genoeg. Maar ze voldoen nog niet aan de door de provincie vastgestelde nieuwe normen voor waterveiligheid. Daarbij is ook goed gekeken naar de effecten van klimaatverandering en de gevolgen van bodemdaling. Om ook in de toekomst veilig te kunnen wonen en werken in het Lauwersmeergebied, zijn de normen aangescherpt. En daarmee gaan wij nu aan de slag”.
Tijdens de laatste beoordeling bleek dat 32,7 kilometer (van de in totaal 40 km) van deze keringen niet hoog en/of stabiel genoeg zijn voor onze toekomstige waterveiligheid.
Verhogen en verbreden
Reef Infra gaat aan de slag met het verhogen en verbreden van de regionale keringen rond het Lauwersmeer. De verhoging varieert van 10 cm tot bijna 100 cm op het deel tussen de kazerne en het dorp Zoutkamp. Voor de uitvoering maakt Reef Infra gebruik van de regionale grondverzetbedrijven De Boer Burgum, Kramer Metslawier en Beukema Grondwerken. De start van de werkzaamheden is in december 2018. Bij de planning houdt Reef Infra rekening met het broedseizoen en het recreatieseizoen. Voor 2020 is het werk gereed.

      

 

 

 

 

 


 

 

Bron: waterschap Noorderzijlvest 

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer