Archeologische vondsten bij aanleg natuurvriendelijke oevers langs Oude Diepje Winsum

19 aug 2019Nieuws

Bij archeologisch onderzoek in opdracht van waterschap Noorderzijlvest zijn in de oever van het Oude Diepje bij Winsum oude beenderen van kalveren gevonden. Het onderzoek maakt deel uit van werkzaamheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het diepje en wordt uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau.

 

Bij archeologisch onderzoek in opdracht van waterschap Noorderzijlvest zijn in de oever van het Oude Diepje bij Winsum oude beenderen van kalveren gevonden. Het onderzoek maakt deel uit van werkzaamheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het diepje en wordt uitgevoerd door MUG Ingenieursbureau.

Het gaat bij de kalveren om drie complete skeletten. Op de botten van de dieren zijn snijsporen aangetroffen. Het lijkt erop dat ze geslacht zijn en vervolgens op de oever achtergelaten. Nader onderzoek moet uitwijz en of dat klopt en hoe oud de beenderen zijn. De skeletten lagen in de buitenbocht van de oude meander van het diepje. Onderzoek van de oever aan de binnenbocht volgt nog.

Het Oude Diepje ligt tussen het Reitdiep en Winsum en maakte tot 1629 deel uit van het Reitdiep. Daarna werd deze meander van het Reitdiep afgesneden door het graven van het Garnwerder Rak. Dat bespaarde de scheepvaart veel tijd. De meanders van het Oude Diepje werden open gehouden voor de afwatering. Door het uitblijven van grootschalig e ruilverkaveling is de oude loop nog goed zichtbaar en bleven de omgeving en oevers redelijk intact. Dat was aanleiding om een archeologisch onderzoek te doen voorafgaand aan werkzaamheden.

Langs het Oude Diepje legt waterschap Noorderzijlvest 1,5 kilome ter natuurvriendelijke oever aan. De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. De oever wordt verflauwd aangelegd waardoor meer ruimte ontstaat voor water en biodiversiteit in de vorm van waterplanten, vissen en waterinsecten.

Het waterschap legt nat uurvriendelijke oevers aan om de waterkwaliteit op orde te brengen en te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Stichting het Groninger Landschap heeft de gronden langs het Oude Diepje in eigendom en heeft voor de aanleg van de natuurvriendelijke oe ver een strook beschikbaar gesteld aan het waterschap. Dankzij de samenwerking ontstaat een mooie koppeling van natuurdoelen. De aanleg van de natuurvriendelijke oevers wordt gefinancierd met behulp van een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Pla ttelandsontwikkeling

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer