Broedeiland bij Eemshaven blijkt succesvol

20 apr 2016Nieuws

De komende dagen keren de eerste visdieven en noordse sterns terug op de broedeilanden bij de Punt van Reide en Oterdum.

Het broedeiland op de Punt van Reide is vorig jaar aangelegd en toen broedden er 16 paartjes noordse sterns en zeven paar visdieven, 12 paar kokmeeuwen, 18 paar kluten en enkele bontbekplevieren. De verwachting is dat die aantallen dit broedseizoen sterk zullen stijgen.

Het broedeiland bij Oterdum bestaat sinds 2014. De aantallen broedparen zijn sterk gestegen van 54 paartjes visdieven tot 92 vorig jaar en van 55 broedparen kokmeeuwen tot 240 paar. Het broedgebied ligt in een gebied tussen enkele windmolens van Eneco. Ecologen houden voor Eneco de ontwikkelingen op het broedeiland daarom scherp in de gaten.

Tussen 2011 en 2014 veroorzaakten broedende noordse sterns en visdieven steeds meer overlast bij de werknemers en klanten van Wagenborg en Sealane in de Eemshaven. In 2015 zijn – in overleg met de bedrijven, natuurverenigingen, provincie en sternenexperts – de sterns tegelijkertijd verjaagd bij Sealane en Wagenborg en gelokt naar een nieuwe kolonie ten zuiden van de Nuon-centrale. De laatste jaren is het aantal broedende sterns in de ‘Nuon-kolonie’ gegroeid van ongeveer 200 in 2013 naar ca. 400 paar in 2015.

De kolonie noordse sterns in de Eemshaven is de laatste jaren goed voor ongeveer een kwart van alle broedparen in Nederland. Op Nederlandse schaal is de kolonie daarmee van groot belang. Bovendien is de kolonie in de Eemshaven en rond Delfzijl de laatste jaren de enige in de Waddenzee met een redelijk tot goed broedsucces.

De sterns bij Wagenborg en Sealane zijn in dezelfde periode gedaald van 230 naar 20 paar. Afgelopen donderdag is de Nuon kolonie met schelpen en loksterns zo aantrekkelijk mogelijk ingericht als broedplek voor noordse sterns en visdieven. De verwachting is dat de komende weken weer vele honderden sterns naar de Nuon kolonie komen, en dat ze wederom wegblijven bij Wagenborg en Sealane.B

Bron: GrootGroningen.nl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer