College stemt in met plan van aanpak herinrichting plein De Vennen

13 dec 2017Nieuws

Het college van B & W heeft het plan van aanpak 'Herinrichting plein De Vennen' vastgesteld. Met het plan om het gebied na de sloop van de Vennenflat gefaseerd te herinrichten stelt het college de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 4,24 miljoen.

Het plein zorgt voor een goede verbinding tussen het kernwinkelgebied in Delfzijl centrum en de opgang naar de nieuwe dijk (doorzetten van de strandloper). Naast een goede verbinding moet het plein voldoende parkeerplaatsen bieden en zorgen voor een aantrekkelijke, sfeervolle en groene omgeving.

Betrokkenheid bij ontwerptraject

Na de sloop van de Vennenflat starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het plein. Het is de bedoeling dat een groot deel van de herinrichting in 2019 is afgerond. Zover is het nog niet. Bewoners en ondernemers uit Delfzijl centrum en de gemeente zijn samen bezig met de voorbereiding van een schetsontwerp voor de herinrichting van het plein.

 

Meer informatie: Koers 2022

De herinrichting van plein De Vennen is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. In dit plan staan maatregelen om de functie van Delfzijl als regionaal en economisch centrum te behouden. De woonservicezone (Wonen met een plus), de herinrichting van het stationsgebied en het project Marconi maken er ook deel van uit. Meer informatie over de plannen voor het centrum van Delfzijl is hier te vinden.

 

Bron: Delfzijl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer