Column Harrie Hoek – vervolg –

16 sep 2015Nieuws

Vervolg van de weblog van de homepage van Harrie Hoek, hoofd EZ bureau Eemsdelta.

De arbeidsmarkt van de 21e eeuw zal zeker meer flexibiliteit kennen dan dat we tot nu toe gewend zijn. En als de overheid met wetten blijft komen die de flexibiliteit en bruto-arbeidskosten terug moeten dringen, maar precies het tegenovergestelde bereiken, dan zal vast werk voor veel mensen er niet meer inzitten. En dat geldt zeker voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het op slot zetten van de sociale werkplaatsen past misschien prima in het nieuwe flexibele denken, maar daar zitten juist de mensen die dat bij uitstek niet aankunnen.

We zien in het bestand van mensen die ingeschreven staan bij de gemeenten, ondanks het aantrekken van de economie, helaas weinig verloop. De colleges van de Eemsdelta-gemeenten hebben hierover hun grote zorg uitgesproken. Daarom is er de afgelopen maanden een Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Economie opgesteld, die aandacht geeft aan deze groep ingeschrevenen en die in onze regio een paar duizend mensen omvat. We gaan door met het stimuleren van onze regionale economie volgens de uitgangspunten van de Economische Visie Eemsdelta 2030. Maar daarnaast willen we een extra inspanning op het terrein van de moeilijk plaatsbare doelgroepen.


Het is aan de ene kant “ouderwets” stimulerings- en scholingsbeleid, maar aan de andere kant willen we dit doen met het hypermoderne concept van de “sociale ondernemingen”, waarbij nieuwe of bestaande maakindustrie en dienstverlenende bedrijven worden opgezet of uitgebouwd onder leiding van echte ervaren ondernemers. Om voor het stimuleringsbeleid in aanmerking te komen, moeten deze ondernemers zich echter op voorhand verbinden om met een deel van het personeel te gaan werken afkomstig uit de moeilijk plaatsbare doelgroepen. We zijn hierover inmiddels met de eerste ondernemers in gesprek. Andere ondernemers die hierover meer informatie willen, kunnen zich uiteraard bij ons melden. De toekomst van werk vraagt om U!

www.eemsdelta.nl,  reageren?  info@eemsdelta.nl  tel. 0596 – 63 91 18

Meer nieuws in deze categorie

Bouw bedrijfsverzamelgebouw Eemshaven van start

Bouw bedrijfsverzamelgebouw Eemshaven van start

Start bouw het 67.000 vierkante meter grote bedrijfsverzamelgebouw van het Zwitserse Necron in de Eemshaven is een feit Aan de Borkumweg in de Eemshaven gaat de Zwitserse projectontwikkelaar, Necron Group AG (‘Necron’) het grondwerk starten voor de bouw van een...

Lees meer