‘De weg naar Parijs loopt via Eemshaven’

28 feb 2020Nieuws

In het provinciehuis in Groningen presenteren Marjan van Loon (Shell Nederland), Cas König (Groningen Seaports) en Han Fennema (Gasunie) het plan waarin Groningen het waterstofpakhuis van Europa wordt.

foto corné sparidaens

 

Het consortium NortH2 maakte gistermiddag de plannen in het provinciehuis van Groningen bekend. ,,Dit wordt heel groot’’, zegt directeur Cas König van Groningen Seaports.

In het consortium werken Groningen Seaports, Gasunie en Shell samen. Het wil met de plannen de Nederlandse industrie van groene waterstof voorzien en op termijn ook in Europa, bijvoorbeeld die in het Ruhrgebied.

NortH2 voorziet in de bouw van een enorm windpark op de Noordzee. Dat park moet in 2030 al 3 tot 4 gigawatt aan elektriciteit leveren. Omgerekend zou dat genoeg zijn om 3,5 tot 5 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het vermogen moet in 2040 zijn gegroeid naar 10 gigawatt.

Bij de huidige stand van de techniek zou het gaan om 1000 à 1500 windturbines. Een concreet bedrag werd niet genoemd, maar volgens insiders gaat het bij dit onderdeel om een investering van om en nabij 15 miljard euro.

Huishoudens van stroom voorzien, is in eerste instantie niet de bedoeling van NortH2. Het consortium wil de opgewekte elektriciteit transporteren naar de Eemshaven. Daar moet een enorme waterstoffabriek verrijzen die de opgewekte stroom omzet in groene waterstof. Deze zou minstens 1 miljard euro gaan kosten. Op jaarbasis zou in 2040 dan 0,8 miljoen ton groene waterstof gemaakt kunnen worden.

,,Daarmee kun je voldoen aan de enorme vraag naar waterstof in de industrie’’, zegt König. ,,Vanuit Groningen gaan we ons eigen gebied voorzien van groene waterstof, maar ook de industrie in Amsterdam, Rotterdam, Geleen en op termijn zelfs het Ruhrgebied.’’

Om waterstof vanuit de Eemshaven op de plek van bestemming te krijgen, wordt het leidingnetwerk van Gasunie ingezet. Een deel van dat netwerk komt over enkele jaren beschikbaar als in Groningen de gaskraan dichtgaat.

Daarnaast zijn de zoutcavernes in Zuidwending in beeld voor opslag van waterstof om fluctuaties in de productie op te vangen.

groningen Gasunie-directeur Han Fennema denkt dat 90 procent van de bestaande infrastructuur van gastransport in Groningen kan worden aangewend voor opslag en transport van waterstof.

Hij schat dat er 1,5 miljard euro voor nodig is om dit onderdeel van het project te verwezenlijken. Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, neemt vooral deel aan het project omdat het de hele energieketen beslaat, van windmolens tot de energielevering aan klanten. ,,Shell is een grote speler in het huidige energiesysteem. Dat willen we in de toekomst graag blijven.’’

De waterstof die de industrie nu in grote hoeveelheden gebruikt, is waterstof dat wordt geproduceerd uit aardgas. Het groene waterstof dat straks in Groningen wordt gemaakt en geleverd kan een CO2-reductie opleveren van 7 megaton per jaar.

Het aangekondigde project is de aftrap van een haalbaarheidsstudie, die naar verwachting eind dit jaar moet zijn afgerond. Van wezenlijk belang is dat het consortium partners vindt die helpen het project te dragen. De plannen kunnen op termijn volgens de betrokkenen duizenden banen opleveren.

Over de kans van slagen van het project is Van Loon optimistisch. ,,We beginnen aan een haalbaarheidsstudie, maar we zouden hier niet staan met de ambitie en toezegging dat wij onze schouders eronder zetten, als wij er zelf niet in geloven.’’

De provincie Groningen ondersteunt de plannen. Volgens commissaris van de Koning René Paas loopt ‘de weg naar Parijs via de Eemshaven’.

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace, reageert positief. ,,Groene waterstof speelt een sleutelrol in een fossielvrije toekomst.’’

Donald Pols, directeur van Milieudefensie, moet het ‘eerst zien, dan geloven’. Hij typeert het plan als een ‘schets voor een groen luchtkasteel’. ,,Zo heeft Shell beloofd vanaf 2017 1 tot 2 miljard euro per jaar in duurzame energie te investeren maar zelfs die minimale investering haalt het bedrijf niet. Voor nu – het is wat het is: een intentie, er is zelfs nog geen haalbaarheidsstudie gedaan.’’

 

Bron Dagblad van het Noorden

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer