Defensie bereid tot overleg windpark in militair gebied

6 jan 2017Nieuws

Met het ministerie van Defensie valt te praten over de mogelijkheid om toch boven de Wadden een windpark toe te staan in militair laagvlieggebied.

Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks), die blij is met nieuw beraad in Den Haag. Op dit moment is het vlieggebied voor Joint Strike Fighters (JSF) en Apache helikopters verboden terrein voor ontwikkelaars van windparken.

,,Over het gebruik van het laagvlieggebied heeft Nederland afspraken gemaakt met de NAVO. ,,We zijn ons ervan bewust dat het een precair proces is’’, zegt Homan.

In 2014 uitte het provinciebestuur al de wens om meer kansen te creëren voor de productie van windenergie in de militaire vliegzone. Defensie-minister Jeanine Hennis gooide de deur dicht.

Homan benadrukt dat de ontwikkeling van wind op zee uit oogpunt van duurzame energieproductie en het behalen van klimaatdoelstellingen van nationaal belang is. ,,Het is goed om bij de al geplande windparken op meer plekken waar de wind het sterkst is aan de gang te gaan. En natuurlijk is het zo dat uitbreiding veel extra werkgelegenheid oplevert. Vooral banen in de technische sector.’’

Homan voelt zich gesteund door de buurprovincies Friesland en Drenthe. Noord-Nederland wil mede uitvoering geven aan het Nationaal Energieakkoord. In de afspraken over vergroening van de energieproductie wordt wind op zee gepropageerd. Zeker nu de kosten van offshore windenergie dalen en zwaar geïnvesteerd wordt in netwerken die de stroom aan land brengen.

Het Noorden maakt graag de vergelijking met de bouw van windparken aan de Noordzeekust. Dat is een stuk lastiger omdat kabels door een duinenrij en langs dorpen moeten worden getrokken. Er zijn gemeenten die daar niet om staan te springen. In Groningen is dat een stuk eenvoudiger.

Onderzoek

Drie jaar geleden lieten de noordelijke provincies onderzoek doen naar de kosten. Zo zou het Rijk volgens berekeningen honderden miljoenen euro subsidie minder kwijt zijn in gebieden waar de windopbrengst groter is en de kosten voor infrastructuur en onderhoud lager zijn dan langs de Noordzeekust.

Dat heeft te maken met de voordelen die samenwerking met Duitse energieproducenten biedt, maar ook met de aanwezigheid van de Eemshaven, waar pal aan de kust steeds meer onderhouds- en productiefaciliteiten komen.

Volgens Homan is over windparken op zee overleg gevoerd met de Waddengemeenten. ,,Ze zijn niet te zien, zo ver liggen ze uit de kust.’’

Bron: Dvhn

 

Meer nieuws in deze categorie