‘Digitale levensader voor alle ondernemers van belang’

21 apr 2018Nieuws

Reactieve en versnipperde dienstverlening binnen de ICT heeft niet de toekomst, stellen Patrick en Harry Smit van Acacius in Delfzijl. Ondernemers willen volgens hen continu zonder storingen en met optimale veiligheid kunnen blijven werken en zoveel mogelijk van ICT-problematiek worden ontzorgd.

Een probleem dat is opgelost nog voordat de klant heeft gemerkt dat er een probleem was. Dit is een gegeven waar Patrick en Harry Smit voor staan. Vanuit hun bedrijf Acacius bieden ze Managed Services aan, waarbij ze op onzichtbare wijze altijd virtueel aan het werk zijn bij hun klanten. Een compleet andere insteek dan bij veel andere ICT-bedrijven, waarbij pas actie wordt ondernomen als er een probleem is, en er dus al hinder is ondervonden. Toch kiezen veel ondernemers voor dit laatste. Harry: ,,Maar ICT is tegenwoordig het belangrijkste bedrijfsonderdeel, ook voor mkb’ers.”

De twee kunnen het weten. Harry heeft een rijke achtergrond in de accountancy, Patrick heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de RUG en is gecertificeerd ICT’er. Ze kijken bij bedrijven naar de complete bedrijfsprocessen. ,,Bij ons is leidend hoe een bedrijf wil werken. We denken hierin mee met de ondernemer, en kunnen vervolgens de inhoudelijke vertaalslag maken”, vertelt Patrick. ,,Wij verzorgen proactief alles op het gebied van bedrijfsvoering: van advies tot en met de uitvoering plus het dagelijks beheer, en met volop aandacht voor ICT.”

Er zijn veel zaken waar met name kleine ondernemingen mee kunnen worstelen, weet Patrick. ,,Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei van toepassing is. Of de integratie van applicaties en leveranciers, of de digitalisering van bedrijfsprocessen. Denk ook aan security, en tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Voor met name accountantskantoren, notarissen, zorginstellingen en organisaties met meerdere vestigingen zijn dit belangrijke vraagstukken.” Het zijn bovendien zaken die altijd aandacht vragen. Daarom hebben Harry en Patrick een speciale dienst, ‘Acacius 365’, in het leven geroepen. ,,Bedrijven kunnen aan ons al hun ICT- vraagstukken uitbesteden. Wij schenken er constant de nodige aandacht aan”, vertelt Harry. ,,We staan altijd in voor een integrale aanpak en ontzorging waarvan uiteindelijk de ondernemer de vruchten plukt. Wanneer zich een probleem voordoet, op welke manier dan ook, hebben wij 24/7 inzicht. Wij krijgen daar een melding van, en lossen het direct op. Dit geldt ook voor updates.”

Hoewel al veel ondernemers gebruik maken van Managed Services, willen de voordelen nog niet bij iedereen landen. Dat terwijl de aanpak efficiënter en moderner werken mogelijk maakt. Harry: ,,De 24-uurseconomie vergt stabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid op ICT-vlak. Mensen willen altijd kunnen blijven werken, zonder storingen en met goede beveiliging. Dit zal in de toekomst alleen maar zwaarder wegen.” Patrick: ,,De digitale levensader is voor organisaties van klein tot groot van levensbelang."

Meer nieuws in deze categorie