Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl valt mogelijk zo’n 35 miljoen euro goedkoper uit

11 dec 2017Nieuws

De dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl kost waarschijnlijk zo’n 35 miljoen euro minder dan begroot in juni 2016. Dit komt vooral door een kleinere aardbevingsopgave. Op woensdag 20 december besluit het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest over de actualisatie van het benodigd budget naar € 123,2 miljoen.

Nieuwe ontwerpuitgangspunten

Vanaf 2017 gelden in Nederland strengere veiligheidsnormen voor zeedijken. Dat heeft te maken met de zeespiegelstijging en de klimaatverandering. Het afgelopen jaar heeft het waterschap samen met aannemerscombinatie Ommelanderdiek de nieuwe normen vertaald naar een basisontwerp van de dijk Eemshaven-Delfzijl. Dit basisontwerp is uitgewerkt in twee impressies van de vernieuwde dijk. Ommelanderdiek maakt nu de definitieve ontwerpen voor de dijkverbetering. Deze zijn in 2018 klaar.

Kleinere aardbevingsopgave

De nieuwe ontwerpuitgangspunten betekenen onder meer dat de klei- en asfaltbekleding van de dijk dikker wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn maatregelen in de dijk zoals damwanden of geotextiel niet meer nodig. Om deze dijk in aardbevingsgebied goed in de gaten te houden en eventuele calamiteiten te beheersen, komen er wel sensoren in de dijk. Achter de dijk komen extra kleidepots om eventuele aardbevingsschade snel te kunnen herstellen. De kosten van deze maatregelen betaalt de NAM.

In april werd al bekend dat de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven beter bestand is tegen aardbevingen dan gedacht. In 2014 werd met de toenmalige kennis ingeschat dat de dijk met damwanden zou moeten worden versterkt. Onder aanvoering van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verder onderzoek gedaan door deskundigen uit de Verenigde Staten, Japan, Turkije en Nederland. Dit onderzoek laat zien dat de zandlagen onder de dijk zijn vermengd met klei. Het gevaar dat de zandlagen na een aardbeving verweken, waardoor drijfzand ontstaat en de dijk inzakt, is daardoor veel kleiner.

Financiering dijkverbetering

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat, neemt het grootste deel van de kosten van de dijkverbetering voor z’n rekening. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma versterkt de komende jaren een kwart van alle primaire dijken in heel Nederland. Dit complexe project is een van de grotere dijkversterkingen binnen het landelijke programma.

Naast het Hoogwaterbeschermingsprogramma leveren het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl een financiële bijdrage aan de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl (inclusief de koppelprojecten).

Bron: Eemskrant.nl

De vernieuwde ontwerpuitgangspunten leiden ook tot de actualisatie van het benodigd krediet, waarover het algemeen bestuur op 20 december besluit.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer