Gasunie vergroent voor 7 miljard

5 mrt 2021Nieuws

Gastransportbedrijf Gasunie investeert tot 2030 in Nederland en Duitsland naar schatting 7 miljard euro om de energietransitie te versnellen.

Het concern wil met de mega-investering de realisatie van de klimaatdoelen van Nederland, Duitsland en de EU mogelijk maken, zo onthult Gasunie vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers.

Ceo Han Fennema: ,,We moeten voor de markt uit investeren zodat onze infrastructuur klaar is voor het toekomstige energiesysteem. Over dertig jaar vervoeren onze netten waterstof, groen gas, CO2 en warmte waar de markt en de samenleving om vragen.’’

Het concern investeert onder meer 1,5 miljard euro in een nationaal transportnet voor waterstof, dat de industriële clusters verbindt met de toekomstige waterstoffabrieken die ook in Groningen komen. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van bestaande leidingen die vrijkomen door de afnemend vraag naar aardgas. Deze zogeheten ‘hydrogen backbone’ kan volgens Fennema al in 2026 gereed zijn

Gasunie wil in de stedelijke gebieden warmtenetwerken aanleggen voor het vervoer van bijvoorbeeld restwarmte van de industrie en aardwarmte. Regionale netbeheerders en woningcorporaties kunnen die warmte dan met hun eigen netwerken naar gebouwen en woningen brengen.

Gasunie investeert voorts in leidingen voor het transport van bij bedrijven afgevangen CO2, die in de Noordzeebodem wordt opgeslagen of als grondstof wordt gebruikt. Het concern wil ook de productie van groen gas stimuleren. Dat heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en is vooral geschikt om oude huizen te verwarmen die moeilijk zijn te verduurzamen. De industrie kan groen gas gebruiken om hoge temperaturen te bereiken en als grondstof.

Volgens CFO Janneke Hermes is het te investeren bedrag bijna gelijk aan de waarde van het huidige bezit van Gasunie. Het is maar een deel van het geld dat nodig is voor de groene miljardenslag. ,,De meeste transitieprojecten financieren we met klanten en andere partners, ondersteund door overheidssubsidies voor aanlooprisico’s en onrendabele toppen.”

Gasunie gaat voor de ‘vergroening’ ook grote bedragen lenen, zegt zij, bijvoorbeeld door de uitgifte van groene obligaties.

Fennema wijst erop dat de aandacht van Gasunie ook onverkort uitgaat naar het transport van aardgas. De rol van deze fossiele brandstof is volgens hem in Noordwest-Europa pas over vele tientallen jaren uitgespeeld.

De ceo: ,,In 2030 heeft Nederland nog altijd 75 procent van de huidige jaarlijkse aardgasbehoefte. Wij werken hard aan de veiligheid en betrouwbaarheid van het gasnetwerk. In 2022 sluit de NAM de gaskraan van het Groningenveld. Dus moeten we zorgen dat we voldoende buitenlands gas in ons net kunnen ontvangen en via kwaliteitsconversie in de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek (medio 2022 gereed, red.) geschikt kunnen maken voor binnenlands gebruik. Daarnaast is er voldoende gasopslag nodig in de regio ten behoeve van de Nederlandse markt.”

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie

Verslag golftoernooi 29 juni 2022

Verslag golftoernooi 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni werd op het terrein van Golfclub Duurswold het jaarlijkse Eemsdelta Open Golftoernooi georganiseerd. Het was wederom een prachtige dag, vol met oude en nieuwe contacten en waarbij het weer ons wederom niet in de steek liet. De wedstrijd (gespeeld...

Lees meer
Evenement ‘Vaart maken met internationalisering’

Evenement ‘Vaart maken met internationalisering’

Graag nodigen we jou uit om op maandag 27 juni op een unieke locatie in de Eemshaven deel te nemen aan ons evenement ‘Vaart maken met internationalisering’. Op de net geopende Romantika van Holland Norway Lines nemen we jou een middag mee in de wereld van...

Lees meer