Geen verzet tegen nieuwe zeekabel

9 mei 2016Nieuws

Dit najaar begint de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel van 325 kilometer lang tussen de Eemshaven naar Endrup (bij Esbjerg) in Zuidwest-Denemarken.

De stroomkabel krijgt een capaciteit van 700 megawatt. De operatie, die zo’n 620 miljoen euro kost en het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet met elkaar verbindt, is mogelijk nu er geen beroep is ingesteld tegen de vergunningen. De besluiten zijn daardoor onherroepelijk geworden.

Bedenkingen

,,Een gang naar de Raad van State is voor dit project dus niet nodig en we kunnen ons nu dus met onze Deense partner helemaal richten op de voorbereiding’’, zegt TenneT in een persverklaring. De Nederlandse elektriciteitstransporteur en de Deense evenknie Energinet.dk hebben meer dan vijf jaar gewerkt aan de voorbereiding.

In een eerder stadium waren er wel bedenkingen tegen het plan voor de kabel die dwars door de Waddenzee en enkele kwetsbare rifgebieden gaat lopen. Zo pleitten de Vereniging voor Wadvaarders en de Watersportbond voor een dieper liggende kabel op delen van het traject. Volgens hen is de nu voorgestelde diepte van 1,5 meter te weinig en moet de kabel een meter dieper ingegraven worden in verband met de beweging van de zeebodem.

Duur aanleg afhankelijk van het weer

De Duitse autoriteiten van de Landkreis Leer en de Stadt Borkum vrezen voor negatieve gevolgen voor het toerisme, aangezien de stroomkabel in de buurt van Borkum is gepland. De deelstaat Nedersaksen wijst erop dat het tracé door het Natura 2000 gebied Borkum Riff loopt.

Woordvoerder Jeroen Brouwers van TenneT zegt dat de kabel in de loop van 2019 in gebruik wordt genomen. Hoe lang de aanleg duurt hangt volgens hem onder meer af van het weer. ,,Je hebt goed weer nodig om op zee kabels te kunnen leggen.’’

Import goedkopere stroom

Complicatie is voorts dat de kabelleggers op onverwachte zaken kunnen stuiten. ,,Er is een bodemonderzoek geweest, maar je weet nooit wat je tegenkomt. En vergeet niet dat de zeebodem beweegt. De kabelleggers kunnen munitie of mijnen tegenkomen. Dan wordt het werk stilgelegd.’’

Volgens hem zullen Nederlandse consumenten profiteren van de nieuwe verbinding, waar straks ook windmolenparken op zee op kunnen worden aangesloten. ,,Als in Nederland bij wijze van spreken de energieprijzen hoog zijn, kunnen we via de kabel goedkopere stroom importeren uit Denemarken. In dat land is net als in Duitsland veel aanbod van duurzame energie.’’

De EU geeft 86,5 miljoen euro subsidie voor het project omdat het de concurrentie op de elektriciteitsmarkt vergroot.

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie