GEO-certificaat voor Golfclub Duurswold in Steendam

6 sep 2018Nieuws

Groningse Golfclub Duurswold heeft het felbegeerde GEO-certificaat ontvangen. De ontvangst van het wereldwijd erkende milieukeurmerk vormt het onafhankelijke bewijs dat de wijze waarop de Groningse Golfclub werkt, handelt en onderneemt duurzaam is.

“Wij vinden het belangrijk dat we continu investeren in duurzaamheid en in onze omgeving. De eer voor de certificering gaat naar een werkgroep vanuit de baancommissie. Na een jaar van actief inventariseren, evalueren en ontwikkelen hebben zij een fantastisch resultaat weten te behalen. Hiermee hebben we bewezen dat ook een organisatie die grotendeels draait op haar leden en vrijwilligers ecologie serieus neemt. Voor ons als golfclub een belangrijke eerste stap naar een nog duurzamere toekomst.

 

Duurzaam golfbaanbeleid, GEO & Committed to Green
Het doel van duurzaam golfbaanbeleid is het behalen van een optimale speelkwaliteit die in goede harmonie is met de natuurlijke omgeving, de economische gezondheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan. Landschap & biotopen, water, energie & hulpbronnen, product- & ketenbeheer, milieukwaliteit, mens & samenleving zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. Met Committed to Green heeft de Nederlandse Golf Federatie een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren, bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd.

Het GEO-proces is zowel een bewustwordingsproces als een kwaliteitscontrole systeem. Het heeft ons gestimuleerd om kritisch naar onze handelingen te kijken en te bepalen wat beter kan. Dit heeft geresulteerd in duidelijk geformuleerde doelstellingen die wij in de komende jaren willen realiseren. Het versterken van de natuur binnen de golfbeleving en het uitdragen van de ecologische en historische waarden op en rond de golfbaan zijn hierbij belangrijke speerpunten.

 

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer