‘Groei economie rond havens Eemsdelta voorlopig nog láng niet voorbij’

6 mei 2019Nieuws

De bedrijvigheid rond de havens in de Eemshaven en Delfzijl is de afgelopen tien jaar spectaculair toegenomen. Er hebben zich tal van nieuwe bedrijven gevestigd en bestaande bedrijven zijn gegroeid. Die trend is voorlopig nog lang niet voorbij: vooral de ontwikkeling van groene chemie, offshore windenergie en de behoefte aan grote datacenters zal leiden tot aanhoudende groei, en daarmee ook tot nieuwe kansen voor het MKB in de Eemsdelta. Dat zegt Eduard Mulder, accountmanager bij Groningen Seaports, en namens het havenbedrijf contactpersoon voor het MKB en dienstverlenende bedrijven.

Eduard Mulder - Groningen SeaportsEduard Mulder werkt inmiddels veertien jaar bij Groningen Seaports. Deze organisatie beheert de havens en bedrijventerreinen van Delfzijl, de Eemshaven Fivelpoort in Appingedam en Groningen Railport in Veendam. Groningen Seaports zit als spin in het web tussen alle economische ontwikkelingen. Zij merken dan ook als eerste wanneer er sprake is van kenteringen in de economie, zowel positief als negatief.

Volgens Mulder staan alle lichten nog steeds op groen, ook al zou je misschien kunnen denken dat met de vestigingen van grote bedrijven als RWE, Google of Van Merksteijn in de Eemshaven, en de heropening van Aldel, en de komst van PMC en Avantium in Delfzijl de grote groei wel achter de rug zou zijn. Er zijn volgens Mulder echter nog mogelijkheden genoeg.

‘De groei begon in 2006 allemaal met de komst van bedrijven als Holland Malt en Theo Pouw Recycling die zich vestigden in de Eemshaven. Dat heeft indertijd een vliegwieleffect gehad. Daar kwam ook een nieuw economisch beleid van de overheid bij, onder de naam ‘Pieken in de Delta’, met een economische visie voor de hele Eemsdelta-regio, inclusief de havengebieden in Delfzijl en Eemshaven. Er werd een rode loper gecreëerd voor onder andere energiebedrijven en dat leidde tot enorme investeringen’, aldus Mulder.

Eén van de redenen waarom Delfzijl en Eemshaven konden opbloeien is ook de goede samenwerking met overheden. ‘Wij weten elkaar hier snel en goed te vinden. Ik heb bijvoorbeeld zeer regelmatig overleg met bureau Eemsdelta\EZ. Men hen werken we nauw samen om bedrijven naar de Eemsdelta te halen. Zo benaderen we samen bedrijven, gaan we samen op beursbezoek en zorgen we voor gezamenlijk promotie op de Noordelijke Promotiedagen. Diverse klanten, groot en klein, geven regelmatig aan dat ze de korte lijntjes hier in Noord-Groningen prettig vinden. ‘Goede samenwerking in de regio is cruciaal. Het bureau Eemsdelta\EZ, de NOM, Economic Board Groningen en de Provincie zijn daar belangrijke spelers in.’

Nieuwe investeringsgolf

De afgelopen jaren hebben zich in het gebied van Groningen Seaports veel energie-producerende bedrijven gevestigd. Maar er dient zich nu een volgende golf aan: die van bedrijven die actief zijn op het gebied van energietransitie en bij de aanlanding van elektriciteit. Ook verwacht Mulder een verdere vraag naar bedrijventerreinen door datacenters. ‘Doordat we de afgelopen jaren veel hebben gefaciliteerd, zou je denken: het is nu wel vol. Maar nee: het vliegwiel draait nog door, er zit nog veel in de pijplijn’.

Voor Delfzijl geldt dat daar de grote economische ontwikkelingen ooit zijn begonnen in de jaren zestig met de chemische industrie. ‘Maar die chemische industrie is nu druk bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Er ontstaat duurzame, groene, chemie. Dat kan zeer interessant worden. En daar komt nog iets bij: wij lopen hier in Groningen écht voorop op het gebied van de transitie, omdat we hier met een mooie mix van industrie en infrastructuur daar invulling aan geven. Het klimaatakkoord uit Parijs is ook een belangrijk motief, wat samen met de regionale klimaattafels en door de ontwikkeling van het Gronings Gas af bij ons echt wordt versneld’. ‘In het kielzorg van deze investeringen ontstaan ook weer allerlei kansen voor het lokale MKB. Denk aan facilitaire en industriële dienstverleners of aan de transportsector. Zo ontstaat een vliegwiel van bedrijvigheid voor deze regio’, vertelt Mulder.

Over vijf jaar?

Niemand kan in de toekomst kijken, en op de kamer van Mulder zien wij ook geen glazen bol staan. Maar toch durft Mulder wel voorzichtig antwoord te geven op de vraag hoe de wereld in de Eemdelta-regio er economisch gezien uit kan zien over een jaar of vijf. ‘Ik denk dat er dan nog meer datacenters bij zijn gekomen. Over vijf jaar is de chemische industrie hier een stuk verder in het vergroeningsproces en is de circulaire economie ook verder ontwikkeld. De rol van waterstof zal groter zijn, maar ik verwacht niet dat het de rol van aardgas als energiedrager zal hebben vervangen. Want groene waterstof is nog volop in ontwikkeling, en kan op dit moment nog niet concurreren op de wereldmarkt. Maar als het érgens tot ontwikkeling komt, dan is het wel in de provincie Groningen’.

Arbeidsmarkt

De toekomst ziet er dus veelbelovend uit, maar er dient zich toch wel een probleem aan. ‘Als ik mijn klanten mag geloven, begint er echt druk te ontstaan op de arbeidsmarkt. Want veel nieuwe bedrijvigheid is high-tech, en op de arbeidsmarkt voor hoog en middelbaar opgeleide technologen begint echt krapte te ontstaan’.
‘Als ik het beeld van de economie in de Eemsdelta overzie, dan ben ik zeer positief. We hebben hier juist die sectoren zitten met groeipotentie. Wel moeten we blijven investeren in de infrastructuur en goede bereikbaarheid. Immers: “industrie volgt infrastructuur”.

‘Daarnaast zullen we er alles aan moeten doen om de krapte op arbeidsmarkt te verbeteren. Een betere aansluiting van beschikbaar personeel, onderwijs en arbeidsmarkt, en het interesseren van de jeugd in technische beroepen. Het coördineren van mensen naar werk kan ook beter. Groningen Seaports, Eemsdelta\EZ en de Werkpleinen hebben daarvoor de handschoen opgepakt om gezamenlijk als regio een actieve rol in te nemen om bestaande en nieuwe bedrijven van voldoende werknemers te voorzien. En we moeten áf van het beeld dat de jeugd uit de regio zou moeten verhuizen om een goede baan te vinden. We moeten er samen voor zorgen dat het beeld ontstaat dat de Eemsdelta een uitstekende regio is om te werken, met volop uitdagende banen en kansen voor jongeren. Want zo is het.’

 

Bron: Eemsdelta.nl

Meer nieuws in deze categorie