Groningen Seaports gaat offshore wind startups faciliteren vanuit Nijlicht in Eemshaven

2 apr 2019Nieuws

Groningen Seaports gaat een gedeelte van het kantorengebouw Nijlicht in de Eemshaven inrichten voor startups die geïnteresseerd zijn in offshore wind gerelateerde bedrijvigheid. Het havenbedrijf hoopt hiermee te bereiken dat jonge ondernemers (startups) uiteindelijk kiezen voor het opzetten van nieuwe bedrijvigheid specifiek in de Eemshaven. Deze haven heeft zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld tot offshore wind haven.

Voor dit initiatief werkt Groningen Seaports nauw samen met Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW), Economic Board Groningen (EBG) en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOMFlinc, gespecialiseerd in de groei van startups.

MOI Offshore Wind

Nijlicht krijgt zogenaamde MOI-werkplekken, onderdeel van deMOI Communitys. De locatie in de Eemshaven krijgtde naam MOI Offshore Wind(Maritime Offshore Innovation). Dit is mede een idee van EBG, waarbij men werkplekken in deregio wil stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat startups, maar ook zogenaamde scale-ups,niet zozeer kiezen voorspecifieke huisvesting/locatie, maar aangetrokken worden doorde‘community’ die hen geboden wordt met een specifiekdoel, in dit geval de offshore wind.

Veel voordelen

Startups die geïnteresseerd zijn kunnen rekenen op o.a. goedkope maar kwalitatief goedehuisvesting in Eemshaven. Daarnaast biedt deelname o.a. vooral veel voordelenop het gebied van toegang tot de juiste personen in de windgerelateerde bedrijvigheid in de Eemshaven en andere windgerelateerde netwerken. De startups die zich in de incubator Nijlicht vestigen krijgen bovendien een plekin gerenommeerde accelerator programma’s.

Meer nieuws in deze categorie