Groningen Seaports investeert fors in bedrijventerrein Heveskes

9 jul 2020Nieuws

Groningen Seaports gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes, gelegen tussen Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel, geschikt te maken voor uitgifte en in te richten en aan te sluiten op de bestaande wegen, kabels en leidingen. Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om op duurzame wijze industrieterreinen te ontwikkelen, te exploiteren en bij te dragen aan de werkgelegenheid en duurzame economische groene groei in de regio. Dit deel van het industriegebied zal naar verwachting werk gaan bieden aan 200 tot 250 mensen.

Nieuwe bedrijvigheid

Onlangs maakte Heuvelman GSO bekend zich op dit terrein te gaan vestigen en eerder al hadden SkyNRG en Avantium eveneens hun intentie uitgesproken voor vestiging in Delfzijl. Ook North Water is voornemens haar activiteiten in Delfzijl uit te breiden als gevolg van de vele projecten die nu actueel zijn. Na het bouwrijp maken ligt er een terrein, dat zodanig is ingericht dat het beschikt over uitgeefbare en direct bebouwbare kavels, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de beoogde afnemers van de kavels. Het project zal in fases worden uitgevoerd waardoor de definitieve indeling van het terrein nog flexibel blijft.

Groningen Seaports-CEO Cas König: “Dit is een mooi voorbeeld van industriële wisselwerking, waarbij we in sterke samenhang met de omliggende bedrijvigheid een decennialang leegstaand terrein tot wasdom laten komen door er in gezamenlijkheid met onder meer overheden, bedrijven en andere partijen en instanties een optimaal vestigingsklimaat te creëren. Deze voorinvestering helpt de potentiële klanten om hun plannen mogelijk te maken en betekent een enorme impuls voor de ontwikkeling van de energietransitie in het algemeen en de duurzame economische activiteiten in Delfzijl in het bijzonder.”

Faciliterende gezamenlijke infra

Naast de basisinfrastructuur als wegen, watergangen en nutsinfra zal bedrijventerrein Heveskes met de bestaande utiliteiten van het Chemie Park Delfzijl verbonden worden. Groningen Seaports zal een groot deel van deze utiliteiten gaan realiseren en exploiteren. Ook een waterstofinfrastructuur maakt onderdeel uit van deze faciliterende gezamenlijke infra en hiervoor zet Groningen Seaports de door het havenbedrijf zelf ontwikkelde kunststof waterstofleiding in. Verder zullen op het terrein gezamenlijke faciliteiten als parkeervoorzieningen, een poortgebouw en weegbrug inclusief dienstverlening ontwikkeld worden.

CEO König: “Met het toekomstbestendig maken van dit terrein werken we volop aan een circulaire economie. Deze regio biedt met Chemport Europe een sterk ecosysteem voor groene chemie. Daar zetten we vol op in. We hebben als doel om de chemische industriecluster voor 2050 volledig klimaatneutraal te laten zijn. Met deze investering en het aantrekken van toonaangevende bedrijven krijgt die visie steeds meer gestalte.”

Werkzaamheden gestart

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en bestaan onder andere uit het ophogen van het terrein, de ontmanteling van een oud baggerspeciedepot, het aanleggen van sloten, wegen, een omheining en een toegangspoort. Ook zal er een laad- en losfaciliteit in het Oosterhornkanaal worden gebouwd. De werkzaamheden zijn nodig om nieuwe bedrijven te kunnen faciliteren op het al jarenlang braakliggende terrein van 42 hectare, waarvan uiteindelijk 29 hectare uitgeefbaar is voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van het terrein vindt vanaf nu gefaseerd plaats tot en met 2024.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer