Groningen Seaports krijgt voldoende van overheden

31 okt 2016Nieuws

Succesvolle afsluiting natuurcompensatie in Groninger Zeehavens

De Provincie Groningen en het Ministerie van Economische zaken hebben onlangs aan Groningen Seaports laten weten dat zij aan alle verplichtingen heeft voldaan die in de vergunningen waren vereist m.b.t. natuurcompensatie en natuurmonitoring. De werkzaamheden en activiteiten hebben ruim acht jaar in beslag genomen en hebben ca. 20 miljoen euro gekost.

In de afgelopen acht jaar zijn de volgende zaken gerealiseerd: er is een nieuw natuurgebied aangelegd van 50 ha in de Emmapolder en er is ruim 22 ha kweldergebied aangekocht waar natuurwaarden zijn hersteld. Van 11 garnalenvissers zijn de rechten afgekocht om in de Dollard te mogen vissen. Hiermee is een groot rustgebied van 5000 ha gecreëerd (vastgelegd door rijksoverheid) waar het bodemleven zich kan herstellen. Daarnaast is ruim vijf jaar lang onderzoek gedaan naar effecten van bouwwerkzaamheden en andere industriële activiteiten in en rondom de Eemshaven op het gedrag en aantallen van vogels, vissen en zeehonden. Ook is onderzocht of de maatregelen om negatieve effecten te voorkomen en de daarbij behorende natuurcompensatiemaatregen wel zin hebben gehad.

Zorgvuldige aanpak De bedrijven hebben de opgaven serieus genomen en zorgvuldig aangepakt en gerealiseerd. Hierdoor hebben de bouwwerkzaamheden nooit stil gelegen. Zowel het proces als de inhoudelijke resultaten zijn geëvalueerd. De resultaten zijn vorig jaar door de onderzoeksbureaus en de wetenschappelijke beoordelingscommissie gepresenteerd op een symposium. Daarbij is duidelijk geworden dat de werkzaamheden en activiteiten geen negatieve effecten hebben gehad op beschermde soorten en dat door het nieuwe natuurgebied in de Emmapolder zelfs veel meer natuurwaarden aanwezig zijn dan voor de start van de werkzaamheden. Zo waren kluten eerder niet aanwezig, maar nu wel, in grote getalen zelfs, en zijn veel vogels na het einde van de werkzaamheden weer teruggekeerd in de Eemshaven. Het natuurgebied in de Emmapolder is favoriet bij veel vogelaars.

Aanvullende maatregelen Naast de gezamenlijke aanpak hebben bedrijven ook zelfstandig een aanvullend pakket aan maatregelen voor natuurherstel uitgevoerd. Die hebben met name betrekking op de relatie met het in werking zijn van de energiecentrales. Uiteindelijk hebben de vergunningen van de bedrijven stand gehouden bij de raad van state.

Vergunningen De verplichtingen voor natuurcompensatie waren in de vergunningen opgenomen van Groningen Seaports, RWE en Nuon. In 2006 zijn de partijen begonnen met de voorbereiding van de vergunningen voor ontwikkelingen in de Eemshaven, waaronder de bouw van twee energiecentrales en de verlenging en verdieping van een havenbekken en het bouwrijp maken van meerder terreinen. De natuurbeschermingswet was in 2005 in werking getreden waarvoor onderzocht moest worden of deze activiteiten effecten zouden hebben op beschermde soorten in de Waddenzee. Over de relatie tussen beschermde soorten en het type verstoring dat de werkzaamheden met zich mee zouden brengen (o.a. geluid, licht, trilling, warmte, koelwater) was weinig bekend. Daarom werd een omvangrijk onderzoeksprogramma opgezet. Daarnaast ging een groot gebied met natuurwaarden in de Eemshaven verloren. Die natuurwaarden moesten elders worden gecompenseerd. Deze opgaven waren uitvoerig en complex, waardoor deze jaren hebben geduurd.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de eerste vergunningen afgegeven, waarna bleek dat ook de provincie Groningen bevoegd gezag was. Beide bevoegde gezagen hebben een grote rol gespeeld bij de vergunningeneisen om de wadden natuur te beschermen en te herstellen.

De bedrijven zijn blij dat de overheden tevreden zijn en ze aan alle verplichtingen hebben voldaan.

Bron: Groningen Seaports

Meer nieuws in deze categorie

Flonk Hotels wint Dutch Hotel Award 2024

Ook in 2024 zocht de Dutch Hotel Award het beste hotelmanagementteam van Nederland. Deze editie is het thema ‘High Tech, High Touch’. Hoe vind je als hotelmanagementteam de optimale balans tussen de “afstandelijke”, maar niet meer weg te denken, techniek en...

Lees meer

Delfsail Vaartocht 2024

Op de eerste dag van Delfsail 2024, 13 juni, kwamen leden van de netwerkorganisaties CC Ventus, Top of Holland en Eemshaven.info om 8 uur bij elkaar op de kade van Delfzijl om in te schepen op de 'Regina Andrea' voor een vaartocht en ontbijt. De bijeenkomst werd...

Lees meer

Nieuwsbrief 03

Zojuist verschenen, vers van de pers: de derde nieuwsbrief van Eemshaven.info. U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.   Veel leesplezier!

Lees meer