Groningen Seaports ondersteunt oproep voor miljoeneninvesteringen energietransitie

7 sep 2020Nieuws

Groningen Seaports staat achter de oproep van de provincie Groningen richting het kabinet om honderden miljoenen uit het Europese Just Transition Fund (JTF) in te zetten voor de energietransitie in Noord-Nederland. De transitie kan in de regio leiden tot een verlies van 20.000 banen. Volgens CEO Cas König zijn extra investeringen vanuit het JTF daarom gerechtvaardigd. “Wij willen onze rol als voorbeeldregio op het gebied van energie verder uitbouwen. Talloze projecten op het gebied van waterstof en vergroening van de industrie staan op het punt gerealiseerd te worden. Daarmee kunnen we een enorme bijdrage leveren aan de energietransitie, werkgelegenheid en het creëren van een nieuw economisch perspectief voor deze regio.”

Het JTF is onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie. Het fonds is bedoeld voor regio’s die economisch afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit de fossiele brandstofindustrie en die de komende jaren hard worden getroffen door de energie- en klimaattransitie.De Commissie verwacht dat Groningen door de snelle afbouw van de gaswinning en de uitdagingen op het gebied van emissiereductie het meest getroffen wordt door de klimaat- en energietransitie. Specifiek wordt het gebied Delfzijl/Eemshaven benoemd, vanwege de grote energie-intensieve sector.

Ongeveer een derde van alle in Nederland geproduceerde energie komt vanuit de Eemshaven en 15 procent van de totale Nederlandse chemieproductie is afkomstig van het chemiecluster Chemport Europe. König: “Daarmee ligt hier een enorm potentieel om CO2-emissies te verlagen en nieuwe duurzame economische activiteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van groene waterstof. We staan in de startblokken om van Noord-Nederland een grootschalige hub te maken voor hernieuwbare energie. Dit biedt ontzettend veel kansen voor bedrijven en kennispartners, ook van buiten de regio, om samen te werken aan deze energietransitie. Bovendien levert het in deze regio duizenden nieuwe banen op.”

Momenteel is in Delfzijl en de Eemshaven een groot aantal waterstofprojecten in ontwikkeling, zoals de realisatie van elektrolysers voor de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, het aanleggen van waterstofleidingen op het Chemie Park Delfzijl, de ontwikkeling van waterstoftankstations en de productie van e-kerosine voor vliegtuigen. “Uiteindelijk gaan we voor de grootste groene waterstofketen van Europa met Noord-Nederland als centrum. Steun vanuit het JTF is daarbij meer dan welkom”, besluit König.

 

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer