Heliport Eemshaven

5 feb 2018Nieuws

Start- en landingsplaats voor helikopters in Eemshaven

Na een lang, zorgvuldig doorlopen proces is er in goed overleg met natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden, besloten om de locatie Eemshaven (noordwestelijk gedeelte, zie artist impression hieronder) als voorkeurslocatie aan te houden voor de aan te leggen heliport. De locatie boven Uithuizermeeden is daarmee definitief komen te vervallen.

Artist impression Heliport Eemshaven ten noordwesten van de Beatrixhaven

Publicatie (ontwerp) bestemmingsplan 30 januari – 30 maart 2018

De gemeente Eemsmond heeft het (ontwerp) bestemmingsplan gepubliceerd. Ook op de website ruimtelijkeplannen.nl staat deze weergegeven. Het (ontwerp) bestemmingsplan ligt van 30 januari 2018 tot 13 maart 2018 ter visie in het gemeentehuis, Hoofdstraat west 1 te Uithuizen.

Waarom een heliport in de Eemshaven?

Groningen Seaports werkt aan de vestiging van een helikopter start- en landingsplaats in de directe nabijheid van de Eemshaven. Deze start- en landingsplaats dient ter ondersteuning van de offshore windindustrie, want voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken zijn transporten per helikopter noodzakelijk. Groningen Seaports draagt zorg voor een goede infrastructuur in en om haar havens. De realisatie van een heliport hoort daar zeker bij en is van groot belang om bedrijven die actief zijn in de offshore windindustrie optimaal te kunnen faciliteren. Bovendien kan deze industrie zich door de komst van een start- en landingsplaats blijven ontwikkelen in de Eemshaven.

Doel

Eén van de belangrijkste economische pijlers van de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt ook voor werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta. De start- en landingsplaats is primair gericht op het faciliteren van helikoptervluchten ten behoeve van de offshore windindustrie. Ook kan de helikopterhaven gebruikt worden voor ambulance- en traumavluchten en bijvoorbeeld voor beloodsing van schepen.

Clustering van offshore activiteiten

De eigenaren van de moderne grote parken gebruiken zowel schepen als helikopters voor de noodzakelijke service/onderhoudswerkzaamheden. De bedrijven die dit soort werk doen , willen graag kunnen kiezen op welke wijze ze hun personeel of materiaal naar de windparken vervoeren. Die keuze is afhankelijk van weersomstandigheden, afstand, snelheid, hoeveelheid materiaal, etc. Soms kan die keuze pas op het laatste moment worden gemaakt en daarom is het van belang dat de diverse mogelijkheden dicht bij elkaar geclusterd zijn. Dat is ook de reden dat de start- en landingsplaats zich in de directe nabijheid van de Eemshaven moet bevinden, aangezien hier de schepen worden bevoorraad.

Uitgangspunten

 • Er wordt alleen bij daglicht gevlogen.
 • Er vinden gemiddeld 15 vluchten per dag plaats (Eén vlucht is twee vliegbewegingen; landen en vertrekken).
 • Op de locatie komt een start- en landingsplaats voor uitsluitend helikopters.
 • Bij de landingsplaats komt tevens een gebouw met een vertrek- en ontvangstruimte, kantoren, hangaar, werkplaats e.d.
 • De locatie zal vooral worden gebruikt door helikopters (in de regel 8-10 personen) die naar de windparken op zee vliegen.

De meest geschikte locatie

 • Ligt zo dicht mogelijk bij de Eemshaven (hemelsbreed maximaal 10 km)
 • Ligt zo ver mogelijk van woningen
 • Ligt op een dusdanige afstand van de kust dat de heli’s voldoende hoogte kunnen maken voordat ze over het wad vliegen
 • Sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande vaarroutes
 • Vormt geen belemmering voor bestaande of toekomstige bedrijvigheid
 • Heeft een obstakelvrije zone aan twee kanten van 3,3 km voor de aan- en afvliegroutes

Bron: Groningen Seaports

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer