Heliport Eemshaven

5 feb 2018Nieuws

Start- en landingsplaats voor helikopters in Eemshaven

Na een lang, zorgvuldig doorlopen proces is er in goed overleg met natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden, besloten om de locatie Eemshaven (noordwestelijk gedeelte, zie artist impression hieronder) als voorkeurslocatie aan te houden voor de aan te leggen heliport. De locatie boven Uithuizermeeden is daarmee definitief komen te vervallen.

Artist impression Heliport Eemshaven ten noordwesten van de Beatrixhaven

Publicatie (ontwerp) bestemmingsplan 30 januari – 30 maart 2018

De gemeente Eemsmond heeft het (ontwerp) bestemmingsplan gepubliceerd. Ook op de website ruimtelijkeplannen.nl staat deze weergegeven. Het (ontwerp) bestemmingsplan ligt van 30 januari 2018 tot 13 maart 2018 ter visie in het gemeentehuis, Hoofdstraat west 1 te Uithuizen.

Waarom een heliport in de Eemshaven?

Groningen Seaports werkt aan de vestiging van een helikopter start- en landingsplaats in de directe nabijheid van de Eemshaven. Deze start- en landingsplaats dient ter ondersteuning van de offshore windindustrie, want voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken zijn transporten per helikopter noodzakelijk. Groningen Seaports draagt zorg voor een goede infrastructuur in en om haar havens. De realisatie van een heliport hoort daar zeker bij en is van groot belang om bedrijven die actief zijn in de offshore windindustrie optimaal te kunnen faciliteren. Bovendien kan deze industrie zich door de komst van een start- en landingsplaats blijven ontwikkelen in de Eemshaven.

Doel

Eén van de belangrijkste economische pijlers van de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt ook voor werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta. De start- en landingsplaats is primair gericht op het faciliteren van helikoptervluchten ten behoeve van de offshore windindustrie. Ook kan de helikopterhaven gebruikt worden voor ambulance- en traumavluchten en bijvoorbeeld voor beloodsing van schepen.

Clustering van offshore activiteiten

De eigenaren van de moderne grote parken gebruiken zowel schepen als helikopters voor de noodzakelijke service/onderhoudswerkzaamheden. De bedrijven die dit soort werk doen , willen graag kunnen kiezen op welke wijze ze hun personeel of materiaal naar de windparken vervoeren. Die keuze is afhankelijk van weersomstandigheden, afstand, snelheid, hoeveelheid materiaal, etc. Soms kan die keuze pas op het laatste moment worden gemaakt en daarom is het van belang dat de diverse mogelijkheden dicht bij elkaar geclusterd zijn. Dat is ook de reden dat de start- en landingsplaats zich in de directe nabijheid van de Eemshaven moet bevinden, aangezien hier de schepen worden bevoorraad.

Uitgangspunten

 • Er wordt alleen bij daglicht gevlogen.
 • Er vinden gemiddeld 15 vluchten per dag plaats (Eén vlucht is twee vliegbewegingen; landen en vertrekken).
 • Op de locatie komt een start- en landingsplaats voor uitsluitend helikopters.
 • Bij de landingsplaats komt tevens een gebouw met een vertrek- en ontvangstruimte, kantoren, hangaar, werkplaats e.d.
 • De locatie zal vooral worden gebruikt door helikopters (in de regel 8-10 personen) die naar de windparken op zee vliegen.

De meest geschikte locatie

 • Ligt zo dicht mogelijk bij de Eemshaven (hemelsbreed maximaal 10 km)
 • Ligt zo ver mogelijk van woningen
 • Ligt op een dusdanige afstand van de kust dat de heli’s voldoende hoogte kunnen maken voordat ze over het wad vliegen
 • Sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande vaarroutes
 • Vormt geen belemmering voor bestaande of toekomstige bedrijvigheid
 • Heeft een obstakelvrije zone aan twee kanten van 3,3 km voor de aan- en afvliegroutes

Bron: Groningen Seaports

Meer nieuws in deze categorie

DelfSail ontbijtbijeenkomst 13 juni 2024

DelfSail ontbijtbijeenkomst 13 juni 2024

Op donderdag 13 juni  om 08.00 uur vertrekt de Regina Andrea vanaf de drijvende steiger in Delfzijl voor een vaartocht met een aantal doelen: - netwerken met leden (ook van andere lokale businessclubs) - geld inzamelen voor de commissie Social Affairs (vrijwillige...

Lees meer
Subsidie voor Eemshydrogen

Subsidie voor Eemshydrogen

Marinus Tabak, COO EWE, postte zojuist het volgende bericht: Met grote trots kunnen we vandaag het nieuws delen dat wij als RWE subsidie toegekend hebben gekregen voor ons 50MW groene waterstofproject, Eemhydrogen, in de Eemshaven. Dit geweldige nieuws markeert een...

Lees meer