Hoogste windturbine op het land in Nederland in Eemshaven donderdag 15 juni in gebruik

7 jun 2017Nieuws

Noord-Groningen heeft een primeur op het gebied van windenergie. Donderdag 15 juni zal in de Eemshaven de hoogste windturbine op land in Nederland officieel worden geopend. Het betreft een windmolen, genaamd de Lagerwey L136. Donderdagmiddag zal gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks, Energie) de windturbine een eigen naam geven.

De turbine heeft een ashoogte van 12 mter en een rotordiameter van 136 meter, waardoor de tiphoogte de 200 meter aantikt. Hiermee is het de hoogste windturbine op land in Nederland.

De nieuwste Lagerwey turbine heeft het grootste bereik op land. Waar andere platforms geschikt zijn tot een gemiddelde windsnelheid van 7,5 meter per seconde, kan deze turbine een gemiddelde windsnelheid tot 8,5 m/sec aan. Hierdoor dalen de kosten per opgewekte kWh.

De Lagerwey turbine zal energie opwekken voor ruim 5.000 huishoudens.

Flexibel in de wind
De L136 van Lagerwey is uitermate geschikt voor de Eemshaven want de turbine is ontworpen voor locaties met hoge turbulentie en grote verschillen in de verticale windlagen (het verschil in windsnelheid op het hoogste en laagste tippunt). Dit verschijnsel speelt met name op locaties in het binnenland en in gebieden met veel bebouwing, zoals de Eemshaven, of bebossing.

Bron: GIC.nl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer