Industrie Noord-Nederland loopt tien jaar voor op Parijs

27 mei 2020Nieuws

Om de Nederlandse CO2-emissiedoelstellingen in 2030 en 2050 te halen, is de bijdrage van de Nederlandse industrie en dus ook de Noord-Nederlandse industrie, van Emmen tot aan Eemshaven, essentieel. In Noord-Nederland heeft de regionale Industrietafel in 2018 een rapport opgesteld over al gerealiseerde reducties en mogelijkheden om CO2-emissie verder te verminderen. Uit een recente update (mei 2020) van de voortgang, blijkt dat de CO2-emissie in Noord-Nederland afgelopen jaar nog verder is afgenomen. Daarmee loopt de industrie in Noord-Nederland ruimschoots voor op de gestelde klimaatdoelen van Parijs.

“Sinds de inventarisatie van de mogelijkheden voor reductie van CO2-emissie in Noord-Nederland in 2018 is een aantal mooie projecten gerealiseerd met als resultaat een reductie in C02-emissie van 54 procent per ton product ten opzichte van het referentiejaar 1990. Daarmee voldoen we hier in het Noorden nu al bijna aan de doelstellingen 2030 van Parijs”, stelt Cas König, voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland en CEO van Groningen Seaports.

In de periode van 1990 tot 2019 is de CO2-emissie afgenomen met 700.000 kiloton per jaar (-26 procent). In dezelfde periode is de productie van bedrijven toegenomen van 4,6 megaton naar 7 megaton. Door efficiënt te groeien is de CO2-uitstoot per ton product 54 procent minder. De relatieve uitstoot is hiermee aanzienlijk verder gedaald.

Indrukwekkend
Het rapport is op 26 mei aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Hij heeft het met enthousiasme ontvangen. “Het voortgangsrapport van de Industrietafel Noord-Nederland geeft een mooi inzicht in hoe intensief de industrie bezig is met het terugdringen van de CO2-emissie. De resultaten die in het Noorden geboekt zijn, zien er indrukwekkend uit. Dit rapport is nu het eerste van de zes clusters in heel Nederland die hun rapport gaan opleveren als uitwerking van de klimaattafel. Op deze manier krijgen wij een goed inzicht in de vorderingen die gemaakt worden in de industrie”, aldus minister Wiebes.

Biostoom en biogas
Een van de reeds gerealiseerde maatregelen voor het behalen van de 2030-doelstelling is gebaseerd op het vervangen van de huidige stoomproductie door biostoom. “Door het aansluiten van biostoomproducenten EEW en Eneco op het bestaande stoomnetwerk van Chemie Park Delfzijl, is het aardgasverbruik met bijbehorende CO2-emissie significant teruggedrongen met 35 procent in 2019. Daarnaast is recent een vergunning afgegeven om in Emmen op grote schaal biogas te produceren”, vertelt König.

Stikstof
Ook de stikstofemissie loopt drastisch terug. Onder meer dankzij duurzame energieproducenten in Noord-Nederland konden in de laatste jaren oudere energie-opwekinstallaties buiten bedrijf worden gesteld. “Daardoor heeft de regio sinds 1990 een stikstofemissiereductie van 71 procent behaald, ondanks toename van het aantal gevestigde bedrijven. Per ton product is de stikstofemissie hier zelfs met 82 procent gedaald”, aldus König.

Voorloper
De industrie in Noord-Nederland is ervan overtuigd dat de komende jaren, met behulp van bestaande plannen en technologieën, de productie verder te verduurzamen is. “Op basis van de geprojecteerde efficiëntieverbeteringen zal alleen al door het besparen op energiegebruik de absolute CO2-emissie verder afnemen ten opzichte van 1990. Een CO2-reductie van 49 procent voor 2030 lijkt dus ruimschoots haalbaar door onder meer het doorvoeren van energie-efficiëntieverbeteringen en het verhogen van het aandeel biostoom. De coronacrisis geeft ons te denken of we essentiële producten voor ons dagelijks gebruik en gezondheidszorg meer in eigen land moeten produceren. De verwachting is dat er de komende jaren dus meer geproduceerd gaat worden, geheel in lijn waar wij voor staan: meer werk, minder CO2”, schetst Frans Alting, directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta.

Op weg
“En dan zijn we er nog niet”, constateert gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen. “Om te komen tot een volledige CO2-neutrale industrie moet verder gekeken worden dan de huidige technologieën. Dit vraagt onder meer om inzet van andere energiedragers, het produceren van hernieuwbare grondstoffen, het slim uitwisselen van restproducten van de industrie en de ontwikkeling van innovatie processen. Waterstof is daarbij een onmisbare schakel en biedt veel kansen voor nieuwe werkgelegenheid in Noord-Nederland.”

“Dit voortgangsrapport laat heel duidelijk zien dat de industrie in onze regio op de goede weg is”, vindt gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe. “Door de bestaande samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden, heeft het Noorden een goede uitgangspositie voor de transitie in de industrie. Van Emmen tot aan de Eemshaven wordt vergroening gestimuleerd én de industriële productie en de bijbehorende werkgelegenheid bevorderd. Cruciaal hierin is een centrale rol voor de bedrijven. Zij moeten investeren om hun cluster te verduurzamen en stappen te zetten naar een circulaire economie.”

In 2018 werd het rapport van de Industrietafel Noord-Nederland uitgebracht met daarin concrete oplossingen om de uitstoot van CO2 te verminderen. “Dit voortgangsrapport is daar een vervolg op en kwam tot stand door intensieve samenwerking met de Industrietafel Rotterdam-Moerdijk en de overige clusters. Om goed in de gaten te houden of de doelen van 2030 gerealiseerd worden, zullen in de toekomst vaker voortgangsrapportages worden gemaakt”, besluit König.

Industrietafel Noord-Nederland
De bedrijven aan de Industrietafel Noord-Nederland hebben de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet om energie-efficiëntie te verbeteren en het aandeel duurzaam opgewekte energie te vergroten. De bedrijven behoren tot de meest efficiënte productielocaties in Europa en zijn tegelijkertijd relatief energie-intensief. De Industrietafel Noord-Nederland vertegenwoordigt naast deze bedrijven ook overheden en NGO’s in de provincies Groningen en Drenthe. Het omvat naast geïntegreerde industrieclusters in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen, ook grote productielocaties buiten clusters. Gezamenlijk profileert de regio zich als Chemport Europe.

Klik hier voor het volledige voortgangsrapport van de Industrietafel Noord-Nederland.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer