Jaarcijfers 2020: Prima jaar voor Groningen Seaports, ondanks crises

15 jan 2021Nieuws

De jaarcijfers van Groningen Seaports laten, ondanks de corona- en stikstofcrisis, een mooie ontwikkeling in 2020 zien. In het bijzondere jaar zijn uitstekende resultaten behaald als het gaat om terreinuitgifte aan bedrijven. Mede door een totale gronduitgifte van bijna 100 hectare beleefde Groningen Seaports, met een omzet van ongeveer 72 miljoen euro en een winstprognose van circa 17 miljoen euro (voor belasting), financieel een goed jaar.

Veel grond uitgegeven
Van de bijna 100 hectare is ongeveer 63 hectare aan terrein uitgegeven aan nieuwe en bestaande bedrijven. “We zijn trots op het feit dat meerdere bedrijven in Delfzijl en de Eemshaven besloten hebben uit te breiden. Dat is voor ons een bevestiging van het uitstekende ondernemersklimaat dat we hier bieden. De ingezette koers van de Groene Havenvisie uit 2012 begint zijn vruchten af te werpen: de vraag naar duurzaam geproduceerde (grond)stoffen, geproduceerd door de chemie in Delfzijl, neemt fors toe”, zegt Groningen Seaports-CEO Cas König.

De overige hectares werden uitgegeven voor de ontwikkelingen van zonne- en windparken in de Eemshaven en in Delfzijl. König: “Wij zien bij onze eigen industrie, net als bij huishoudens, de vraag naar duurzame energie toenemen. Voor de werkgelegenheid en de vergroening van de industrie is het daarom noodzakelijk dat we investeren in duurzame energie.” Om regie te houden op het lokaal kunnen aanbieden van deze duurzame energie neemt Groningen Seaports ook actief deel in deze zonne- en windparken.

De overslagcijfers in 2020 waren lager dan in 2019 en bleven steken op ruim 10 miljoen ton. Oorzaken van de lichte daling zijn onder meer een eenmalige overslag van materialen voor het dijkverbeteringsproject een jaar ervoor en een verschuiving in de grondstofmix voor de energiebedrijven.

Coronacrisis 
Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van het coronavirus bleven beide havens en de industrie operationeel en werd er in Delfzijl en in de Eemshaven bij de bedrijven onverminderd hard doorgewerkt. “Dat kun je gerust indrukwekkend noemen. Weliswaar behoort een groot deel van die bedrijven tot de vitale sector of is toeleverancier van bedrijven die tot die sector behoren, maar zo vanzelfsprekend was ‘gewoon’ blijven produceren, in een wereld die op de kop staat, ook niet. Met tevredenheid kunnen we constateren dat de bedrijven in onze havens flexibel en creatief zijn en in staat zijn zich snel aan te passen. Ook bleek eens te meer dat we in een crisis als deze niet zonder de industrie in ons gebied kunnen. Er bleef veel vraag naar elektriciteit en chemische producten. Ook de aanwezigheid van goede logistieke verbindingen en de noodzaak van snel internet en voldoende opslagcapaciteit voor data bleek van groot belang. Dat neemt helaas niet weg dat er ook in onze industriegebieden bedrijven zijn geweest die zowel de eerste- als de tweede coronagolf direct in hun resultaat hebben gemerkt en merken”, aldus König.

Stikstofcrisis
De stikstofcrisis raakte Groningen Seaports harder dan de coronacrisis. Ondanks de bereidwilligheid van de provincie Groningen om tot een oplossing te komen voor de industrie, is het einde van de stikstofcrisis volgens König nog niet in zicht. “Er is bij bedrijven volop belangstelling voor vestiging in de Eemshaven of Delfzijl in verband met de groene producten en utiliteiten, maar door de onduidelijkheid rond vergunningen stellen ze investeringen uit. Op dit moment liggen er voor 2,9 miljard euro investeringen op de plank in ons gebied. Investeringen die bovendien 1300 directe banen op kunnen leveren. Nagenoeg al deze projecten zorgen voor een vergroening van onze industrie. Daarom wachten we met smart op een oplossing, zoals een landelijke stikstofbank waar je stikstofrechten kunt kopen. Dat is nodig, want we hebben veel bedrijven die van start willen en die daarvoor een geringe stikstofruimte nodig hebben.”

Voorinvesteringen 
Ondanks de corona- en stikstofcrisis besloot Groningen Seaports afgelopen zomer om ‘up-front’ 25 miljoen euro te investeren in Bedrijventerrein Heveskes in Delfzijl. König: “Wij wenden de eenmalige inkomsten als gevolg van grondverkoop in deze onzekere tijden bewust aan voor investeringen, in onder meer openbare infrastructuur en utiliteiten. Investeringen om onze terreinen klaar te hebben als de markt ook zover is. Deze investering in het gebied Heveskes is een impuls voor de werkgelegenheid, energietransitie in het algemeen en duurzame economische activiteiten in Delfzijl in het bijzonder.”

Waterstof
Afgelopen jaar zette Groningen Seaports verder koers richting een waterstofeconomie. In februari kondigde een consortium van Shell, Gasunie en Groningen Seaports onder de naam NortH2 aan het grootste groene waterstofproject van Europa te willen ontwikkelen. König: “Een groots en ambitieus project om op termijn 10 gigawatt aan offshore windparken te realiseren voor de productie van groene waterstof en een majeure stap voor de energietransitie in Noord-Nederland.” Het project moet van onze provincie na het aardgastijdperk het hart van de Europese waterstofeconomie maken. Door de toetreding van het Noorse Equinor en het Duitse RWE later in het jaar verkreeg het project internationale allure.

Hoogtepunten
Vanuit de Eemshaven ging de aanleg van ’s werelds grootste windpark op zee, het Engelse Hornsea Two bestaande uit 165 windturbines, van start. Het transport en de installatie van het zogenoemde onderwaterdeel (fundatiepalen + verbindingsstukken) verloopt via de Eemshaven. Daarmee werd de leidende rol die deze haven op het gebied van bouw en onderhoud van offshore windturbines de afgelopen jaren heeft verworven, verder verstevigd. Andere positieve ontwikkelingen waren de totstandkoming van het hoogspanningsstation Eemshaven-Midden (speciaal voor zon- en windenergie), de start van de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten, de opening van de gloednieuwe circulaire staalfabriek PMC in Delfzijl door koning Willem-Alexander, de opening van de grootste zonnedijk van Nederland en de oprichting van het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC), waar Groningen Seaports actief aan verbonden is.

2021 
Groningen Seaports blijft zich de komende jaren inzetten voor de groene groei in de regio, waarbij de focus ligt op biobased chemie, energie/data en de circulaire industrie. Ook in 2021 verwacht Groningen Seaports dat een aantal nieuwe bedrijven zich zal vestigen in Delfzijl en de Eemshaven. “Daarmee zal ook de binnenvaart gaan toenemen. Ook gaan we verder met het gezamenlijke duurzaamheidsproject met het bedrijfsleven om binnenvaartschepen op waterstof te kunnen laten varen. Daarbij hoort eveneens de ontwikkeling van een waterstoftankstation voor schepen. Wat voor ons verder belangrijk is, is de ontwikkeling in de offshore windindustrie. Genoeg uitdagingen dus, los van de crises. We hebben al veel gerealiseerd en we zien nog meer grote kansen en mogelijkheden om dé Nederlandse rotonde te worden voor duurzame energie”, besluit König.

Het jaar van Groningen Seaports in vogelvlucht
Terugblik op 2020 met CEO Cas König en CFO Harold Sanders

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer