Kabinetsplannen wind op zee slecht voor het Noorden

7 dec 2021Nieuws

Plannen vertragen verduurzaming industrie en opbouw waterstofeconomie

“Wind op zee is cruciaal voor de transitie van de industrie en de ontwikkeling van een waterstofeconomie, waar tot 2030 9 miljard aan investeringen staan gepland die duizenden banen genereren. De huidige plannen staan volledig haaks op de verduurzaming van de industrie en de afspraak uit het Nationaal Programma Groningen dat Groningen de energieprovincie van Nederland blijft.”

Dit schrijven Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta in een brandbrief aan de Tweede Kamer in reactie op een onlangs verschenen brief van het kabinet over ‘Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2030’ (kortweg VAWOZ). Door de keuzen van het kabinet wordt er tot 2030 geen nieuw windpark aangesloten in de Eemshaven en is de oplevertermijn van het windpark Ten Noorden van de Wadden (TNW) nu onduidelijk geworden. “Dit windpark is hard nodig om de industrie de mogelijkheid te bieden om te verduurzamen”.

Het noordelijk industriecluster voorziet een aanzienlijke groei in elektriciteitsgebruik door het omschakelen van fabrieken naar elektriciteit, de productie van waterstof en de bouw van nieuwe bedrijven. In 2030 zal al zestien keer meer elektriciteit nodig zijn dan in 2020. “Het opschuiven van het windpark Ten Noorden van de Wadden heeft daarmee een direct effect op het realiseren van de klimaatopgave”, aldus de briefschrijvers. De vraag naar stroom blijft onverminderd groot en groeit, dus elk jaar uitstel van het windpark betekent meer fossiele opwek met navenante CO2 emissies als gevolg. Als de 700MW van het windpark TNW fossiel wordt opgewekt, betekent dat elk jaar tot 2.240.000 ton CO2 die vrijkomt.

“Onvoldoende en niet tijdig beschikbare duurzame elektriciteit uit wind op zee is daarmee desastreus voor het perspectief van ons industriecluster. Wind op zee is een cruciaal element voor onze bijdrage aan de klimaatopgave, voor de opbouw van een waterstofeconomie en voor de werkgelegenheid in onze regio.” Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta wijzen er op dat de gaswinning in Groningen binnenkort stopt. Zij vragen dan ook om een perspectief op 10 gigawatt (GW) wind op zee met aanlanding in de Eemshaven. “Hiermee kunnen tienduizenden banen uit de gassector behouden blijven en kunnen er nog eens tienduizenden nieuwe banen bijkomen.”

In het Nationaal Programma Groningen is afgesproken dat Groningen dé energieprovincie van Nederland blijft. “Juist de VAWOZ is een beleidskeuze waar rekening gehouden kan worden met de toekomst van Groningen als energieprovincie van Nederland. Daar lijkt nu geen sprake van omdat er veel te weinig en te laat perspectief wordt geboden op wind op zee”, aldus de brief. Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta roepen de Tweede Kamer en het Rijk dan ook op om zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt.

 

Bron: Groningen Seaports

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer