Klaar voor levering naar Eemshaven

21 apr 2021Nieuws

Nieuwe industriewaterzuivering en transportleidingen klaar voor levering. Google eerste afnemer van duurzaam industriewater

In vijf jaar van schets tot oplevering! Het was een ambitieuze planning, maar het is gelukt. Waterbedrijf Groningen en North Water zijn erg trots dat de nieuwe industriewaterzuivering en de nieuwe transportleidingen voor drink- en industriewater klaar zijn! Hiermee leveren we op een duurzame manier water aan de industrie in de Eemshaven met Google als eerste grote afnemer, beschermen we drinkwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening en is de leveringszekerheid in Noordoost-Groningen duurzaam en robuust verstevigd voor bedrijven én particulieren in de regio. Ook zetten we hiermee een belangrijke stap in de watertransitie en de vergroening en verduurzaming, van de Groningse watervoorziening!

Stijgende watervraag

De Eemshaven is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Dit betekent eveneens een toenemende vraag vanuit Noordoost-Groningen naar water om te gebruiken als koel- en proceswater. Dit ‘water op maat’ leveren we via North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater. En een duurzame industriewatervoorziening stond dan ook al langer op het wensenlijstje. Om daarmee een alternatief te bieden en zo het gebruik van drinkwater als industriewater tegen te gaan. Maar zonder concrete afnemers is het financieel niet mogelijk om een dergelijke omvangrijke industriewaterzuivering te bouwen. Met andere woorden een project als dit realiseer je alleen sámen! Want met de komst van Google naar de Eemshaven kwamen de plannen zeer concreet in de versnelling.

Cas König, Groningen Seaports

“Zonder industriewater geen Groningen Seaports. Tien jaar geleden stond niemand daar nog bij stil; de aanwezigheid van voldoende geschikt water was toen vanzelfsprekend. Mede dankzij de droogte van de afgelopen jaren is dat inmiddels echt anders. Vandaar dat ik het, bij mijn aantreden in 2017, tot mijn missie heb gemaakt om meer aandacht te vragen voor duurzame watervoorziening.

Google: innoveren om activiteiten duurzamer te maken

Google zet zich in voor duurzaamheid en wil een positieve impact hebben op het milieu. Met de voltooiing van de nieuwe zuivering in Groningen kan Google’s datacenter in de Eemshaven gebruik maken van industriewater voor koeling, wat past bij haar doel om duurzaam te opereren. Hierdoor kunnen Google en andere bedrijven in de regio nu op een nieuwe manier met water omgaan. Google vond de realisatie daarbij van dusdanig groot belang dat ze ook financieel participeerde in het project met een bijdrage van ruim 45 miljoen euro, om daarmee de realisatie mede mogelijk te maken. Google werd de zogenaamde ‘launching customer’; naast eerste afnemer van de toen nog te bouwen duurzame industriewaterzuivering, werd Google door haar bijdrage ook partner in het project.

Rita Margarido, Google
“Afgelopen vijf jaar hebben we intensief samengewerkt met North Water om de aanleg van de nieuwe watervoorziening te ondersteunen. Om het project mogelijk te maken, hebben we ruim 45 miljoen geïnvesteerd.

Duurzame keuzes: RWZI, dé locatie bij uitstek

Samen met waterschap Noorderzijlvest werd gekozen voor het RWZI-terrein Garmerwolde als locatie: Vanaf hier is voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het Eemskanaal beschikbaar als bron voor industriewater. Daarnaast biedt het maximale kansen voor het hergebruik van slib en het gezuiverde rioolafvalwater (effluent). Momenteel vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden om in de nabije toekomst het effluent te kunnen hergebruiken. Resultaat: een effectieve samenwerking in de waterketen, een duurzame industriewatervoorziening, voldoende water op maat zónder invloed op de drinkwatervoorziening en hergebruik van effluent.

Herman Beerda, Noorderzijlvest

“De aanleg van de nieuwe industriewaterzuivering en de bijbehorende nieuwe transportwaterleiding waren voor Nederlandse begrippen een uitzonderlijk grote klus.

Nieuw leidingentracé voor industrie- én drinkwater

Om het industriewater vanuit Garmerwolde aan de Eemshaven te kunnen leveren werd er ook een heel nieuw transportleidingtracé voor industriewater aangelegd. Waterbedrijf Groningen legde gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aan over grotendeels hetzelfde tracé. Om daarmee te zorgen voor een robuuste drinkwaterinfrastructuur voor het leveringsgebied Noordoost-Groningen. Werk met werk combineren is een win-win voor alle betrokkenen: een in plaats van twee keer aanleggen scheelt in kosten maar zeker ook in de overlast.

 

Een project als dit lukt alleen samen

We trots op het resultaat: de industriewatervoorziening kan nu leveren aan de Eemshaven en Google beschikt over duurzame industriewater voor het koelproces in het datacenter. Het staat daarbij buiten kijf dat zo’n project alleen sámen tot stand kan komen. Dit enorme project is dan ook dankzij de steun van en samenwerking met diverse partners, stakeholders, vergunningverleners, uitvoerders, landeigenaren en de omgeving. Zo zorgen we sámen voor ons water voor later!

bron: Waterbedrijfgroningen.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer