LTO Noord eist onderzoek dubbele dijk

7 jun 2016Nieuws

LTO Noord Groningen wil een onderzoek naar de effecten van de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl op de bodem, het oppervlaktewater en de gewassen van aangrenzende landbouwpercelen.

 

Dat stelt ze in haar reactie op het ontwerp-inpassingsplan dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

 

Tweede dijk
Provincie Groningen wil met het waterschap het dijkgedeelte versterken en aardbevingsbestendig maken. Achter de Waddijk komt een tweede dijk, opgebouwd uit slib. Tussen de dijken een gebied met getijdenwerking waar zilte landbouw, natuur en slibwinning is.

 

Het versterken van de afgekeurde dijk heeft voor LTO Noord prioriteit. Andere projecten moeten juridisch, financieel en technisch onderzocht worden op haalbaarheid.

 

Zoetwaterhuishouding
Bovendien mag de aanleg van binnendijkse gebieden niet nadeliger invloed hebben op de zoetwaterhuishouding en de agrarische bedrijfsvoering, geeft LTO Noord aan.

 

Ook wil ze weten hoe de provincie verzilting en vraatschade door ganzen voorkomt. Daarnaast vraagt ze de effecten van het aan te leggen vogelbroedeiland voor de binnendijkse gewassen van boeren in beeld te brengen.

bron: nieuweoogst.nu

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer