Meer mensen aan het werk via aanbestedingen

21 mrt 2017Nieuws

Werkzoekenden en de werkgevers in de aardbevingsregio moeten kansen krijgen in het werk dat de komende jaren in de regio wordt aanbesteed. Dat hebben lokale overheden in de aardbevingsregio en verschillende (maatschappelijke) organisaties in een convenant met elkaar afgesproken. Het resultaat: minimaal 1.000 banen voor werkzoekenden.

De betrokken organisaties gaan deze banen realiseren door bij de aanbestedingen van projecten een paragraaf over ‘social return’ op te nemen. Dit betekent dat de aannemer die een aanbesteding wint, verplicht is om een klein percentage van de investering in te zetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.

 

Social Return

Dat percentage van de investering wordt bijvoorbeeld gebruikt voor leerwerktrajecten voor werkzoekenden, leerlingen en schoolverlaters. Door middel van social return worden bedrijven die opdrachten gegund krijgen van de betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties zo betrokken bij het aan het werk helpen van mensen uit de regio. Veel werkzoekenden hebben weinig kans op een baan, omdat zij de aansluiting missen met de arbeidsmarkt. Ze missen de benodigde kennis, ervaring en vaardigheden. Door deze werkzoekenden te scholen, wordt de kans op werk aanzienlijk groter.

 

Aanbestedingskalender

Bij aanbestedingen gaat het vaak om grote bedragen. Als een klein deel daarvan kan worden ingezet om uitkeringsgerechtigden op te leiden en aan werk te helpen, dan spreek je al snel over veel banen. Daarvoor is nu een regionale aanbestedingskalender gemaakt. Hierin staan alle opdrachten die door de betrokken partijen worden aanbesteed en uitgevoerd. Bij al deze aanbestedingen wordt een eis voor social return opgenomen. De kalender telt op dit moment al op tot een totaal van meer dan 2 miljard euro aan aanbestedingen en de verwachting is dat dat met toetreden van nieuwe ondertekenaars van het convenant nog verder zal toenemen.

 

Investeren in opleiden

Op basis van de regionale aanbestedingskalender en de verwachte werkzaamheden van Centrum Veilig Wonen is duidelijk dat de komende vier jaar minimaal 1.000 banen voor werkzoekenden beschikbaar komen (500 voor de bouw en 500 voor alle andere sectoren). Daarnaast is gekeken naar de beschikbaarheid van personeel om deze banen te kunnen vervullen. Verwacht wordt dat, na het volgen van een opleiding, in ieder geval 500 personen uit de Werkpleinen ingezet kunnen worden. In veel gevallen is een investering in de vorm van een opleiding en begeleiding noodzakelijk.

 

Lokale werkgevers

De exacte invulling van de social return vindt uiteindelijk plaats in overleg met de werkgevers. De betrokken partijen willen dat vooral lokale werkgevers kunnen profiteren van de aanbestedingen in de regio. Dat is goed voor hen maar ook voor de economie in de regio. Daarom gaan zij de komende periode in overleg met de lokale werkgevers om te kijken wat daarvoor nodig is.

 

Subsidieregeling Snel internet Groningen

Een van de aanbestedingen waarin deze eisen al zijn opgenomen, is de Subsidieregeling Snel internet Groningen van de provincie Groningen, de Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator. Met de eis om 2% van het investeringsbudget van € 50 miljoen in te zetten op social return, komt er maximaal € 1 miljoen beschikbaar voor leerwerktrajecten. Hiermee kunnen meer dan 30 werkzoekenden worden omgeschoold.

 

Arbeids Bemiddeling Coördinatie (ABC)

Om snel en goed te kunnen voldoen aan de vraag naar werkzoekenden is binnen de Arbeidsmarktregio ondertussen de ArbeidsBemiddelingsCoördinatie (ABC) ingesteld. Hier wordt aan de hand van de aanbestedingen die in de regionale aanbestedingskalender staan, de verwachte vraag en aanbod van werkzoekenden vooraf op elkaar afgestemd.

 

Deelnemende partijen

Deze aanpak is een samenwerking van de zogenaamde G12 gemeenten, provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, CVW, NAM en de Arbeidsmarktregio Groningen. De verwachting is dat het aantal deelnemers nog verder zal groeien. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het convenant getekend.

Bron: Eemsdelta\EZ

Meer nieuws in deze categorie