Meerjarige Veldmetingen Noorderzijlvest gestart

11 mrt 2019Nieuws

Op vrijdag 8 maart was de aftrap van de Meerjarige Veldmetingen, een 12-jarig innovatief meetprogramma in de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied. Het meetprogramma brengt de daadwerkelijke effecten van waterstanden, wind en golven op de dijk beter in kaart. Het project levert nieuwe inzichten (rekenmodellen) die helpen bij toekomstige ontwerpen en dijkverbeteringen.

Tijdens de demonstratie spoot een speciale tankwagen water bij de dijk omhoog waarmee twee golfoverslagbakken werden gevuld. Speciale sensoren werden tijdens de demonstratie ingesteld voor gebruik. De metingen vinden voor het eerst plaats en de resultaten leveren inzichten op waar de hele Nederlandse kust baat bij zal hebben.Dagelijks bestuurslid en loco-dijkgraaf Eisse Luitjens: “Dit meetprogramma is een innovatieve manier om de kracht van het water te meten. Door de kracht van het water te meten weten we of dijk sterk genoeg is om zo de veiligheid te kunnen waarborgen.”

Achtergrond

De metingen komen voort uit de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Op basis van de nieuwe normering zou de dijk in Delfzijl maar liefst vier meter hoger moeten worden dan nu het geval is. Reden om samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) kritisch te kijken naar de rekenmodellen. Wordt de dijkverbetering mogelijk onnodig te zwaar uitgevoerd? De modellen houden rekening met golven die wellicht nooit zullen voorkomen. Er is besloten om de dijkversterking uit te voeren voor de komende 25 jaar in plaats van de gebruikelijke 50 jaar, maar dan wel gecombineerd met een 12-jarig meetprogramma om (een deel van) de onzekerheden weg te nemen.

Sensoren en 3D meetsysteem

In november 2018 zijn daarom golfoverslagbakken met daarin sensoren geplaatst in de zeedijk bij het Uithuizerwad. Daarnaast zijn op verschillende locaties in zee meetboeien geïnstalleerd en wordt gebruik gemaakt van bestaande meetsystemen.

Daarbij wordt de scheepsvaartradar van Groningen Seaports (GSP) ingezet om een totaalbeeld te krijgen van het gedrag van golven bij de Eemshaven en op de Eems-Dollard. Ook wordt een mobiel 3D-laser meetsysteem ingezet om meer inzicht te verkrijgen over golfoploop en -overslag.

Financiering

De proef wordt volledig gefinancierd uit het innovatiebudget van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen.

 

Meer nieuws in deze categorie

13 december Nederland – Japan innovatieforum

13 december Nederland – Japan innovatieforum

Woensdag 13 december komt een delegatie van Japanse chemiebedrijven op bezoek in Delfzijl. In de middag organiseren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Chemport Europe en NVNOM een Nederland - Japan Innovatie Forum. Het Nederland - Japan...

Lees meer
Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

In de Eemsdeltahal in Delfzijl vond op zaterdag 11 november jl. de netwerkbijeenkomst plaats over ‘De economie van Noorden” en het belang van ondernemers daarbij. Op het podium waren Micky Adriaansens (demissionair minister van Economie en Klimaat), Roelien Kamminga...

Lees meer
IJzeren toekomst gloort voor PMC

IJzeren toekomst gloort voor PMC

Op de plek van schrootverwerker Purified Metal Company (PMC) en Aldel in Farmsum moet een keten van bedrijven komen die op basis van ijzerpoeder volledig circulaire energie kan leveren. De initiatiefnemers, Iron+, hebben vrijdag een bod neergelegd bij de curator van...

Lees meer