Meerjarige Veldmetingen Noorderzijlvest gestart

11 mrt 2019Nieuws

Op vrijdag 8 maart was de aftrap van de Meerjarige Veldmetingen, een 12-jarig innovatief meetprogramma in de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied. Het meetprogramma brengt de daadwerkelijke effecten van waterstanden, wind en golven op de dijk beter in kaart. Het project levert nieuwe inzichten (rekenmodellen) die helpen bij toekomstige ontwerpen en dijkverbeteringen.

Tijdens de demonstratie spoot een speciale tankwagen water bij de dijk omhoog waarmee twee golfoverslagbakken werden gevuld. Speciale sensoren werden tijdens de demonstratie ingesteld voor gebruik. De metingen vinden voor het eerst plaats en de resultaten leveren inzichten op waar de hele Nederlandse kust baat bij zal hebben.Dagelijks bestuurslid en loco-dijkgraaf Eisse Luitjens: “Dit meetprogramma is een innovatieve manier om de kracht van het water te meten. Door de kracht van het water te meten weten we of dijk sterk genoeg is om zo de veiligheid te kunnen waarborgen.”

Achtergrond

De metingen komen voort uit de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Op basis van de nieuwe normering zou de dijk in Delfzijl maar liefst vier meter hoger moeten worden dan nu het geval is. Reden om samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) kritisch te kijken naar de rekenmodellen. Wordt de dijkverbetering mogelijk onnodig te zwaar uitgevoerd? De modellen houden rekening met golven die wellicht nooit zullen voorkomen. Er is besloten om de dijkversterking uit te voeren voor de komende 25 jaar in plaats van de gebruikelijke 50 jaar, maar dan wel gecombineerd met een 12-jarig meetprogramma om (een deel van) de onzekerheden weg te nemen.

Sensoren en 3D meetsysteem

In november 2018 zijn daarom golfoverslagbakken met daarin sensoren geplaatst in de zeedijk bij het Uithuizerwad. Daarnaast zijn op verschillende locaties in zee meetboeien geïnstalleerd en wordt gebruik gemaakt van bestaande meetsystemen.

Daarbij wordt de scheepsvaartradar van Groningen Seaports (GSP) ingezet om een totaalbeeld te krijgen van het gedrag van golven bij de Eemshaven en op de Eems-Dollard. Ook wordt een mobiel 3D-laser meetsysteem ingezet om meer inzicht te verkrijgen over golfoploop en -overslag.

Financiering

De proef wordt volledig gefinancierd uit het innovatiebudget van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen.

 

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer
Volop bouwactiviteiten in de Eemshaven

Volop bouwactiviteiten in de Eemshaven

De Eemshaven is voor bedrijven nog altijd volop in trek. Door deze bloeiende bedrijvigheid zijn er op dit moment vele bouwactiviteiten in de haven. Van batterij-opslagen tot verduurzaming bij mouterijen, van startende projecten tot afbouwfases. Een kort overzicht: TKF...

Lees meer