Milieucertificaten uitgereikt aan Nederlandse Waddenzeehavens

21 jun 2016Nieuws

Ook Groningen Seaports ontvangt weer Ecoports certificaat

Alle Nederlandse Waddenzeehavens in het Nederlandse Unesco-gebied, waaronder Delfzijl en Eemshaven, zijn sinds 20 juni 2016 Ecoports gecertificeerd. Groningen Seaports ontving het certificaat inmiddels voor de zesde opeenvolgende keer en toont daarmee aan structureel ‘groen’ te opereren in haar havens.

 

De uitreiking van de certificaten vond plaats tijdens de werkconferentie ‘Trilateral Conference UNESCO Ports’ op het Landgoed Ekenstein in Appingedam. De Ecoports-certificaten worden verstrekt door ESPO (European Sea Ports Organisation) aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. De conferentie in Appingedam had als doel om in het Unesco-gebied te streven naar Greenports om vanuit de Waddenzeehavens bij te dragen aan een duurzamer beheer van de Waddenzee als internationaal beschermd natuurgebied.

 

Ecoports-certificaat
Tijdens de afsluiting van de werkconferentie overhandigde de heer Antonis Michail, senior beleidsadviseur van ESPO, de officiële Ecoports-certificaten aan alle Waddenzeehavens. Dit zijn naast Delfzijl en Eemshaven, de havens van Lauwersoog, Harlingen, Den Oever en Den Helder. De gecoördineerde Ecoports-certificering was een initiatief van de Raad van Advies Waddenzeehavens, mede geïnspireerd op de positieve ervaringen van Groningen Seaports en ondersteuning van de stichting EcoShape en Wageningen UR.

 

 

 

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer